JAVNI POZIV ZA PČELARE

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Lajkovac za 2018. godinu („Sl.glasnik opštine Lajkovac“br.5/18), Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA
– SUFINANSIRANJE U INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA (sektor pčelarstvo)

Osnovne informacije
Opština Lajkovac je u 2018. godini, kroz Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, opredelila sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara za sufinansiranje investicionih ulaganja poljoprivrednika za unapređenje pčelarstva.
Opština Lajkovac će vršiti povraćaj sredstava iz prethodnog stava u iznosu od 50% vrednosti investicije (bez PDV-a), stim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava po gazdinstvu ne može biti veći od 50.000,00 dinara,
Uslovi za ostvarivanje prava i podnošenje prijava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Lajkovac, sa aktivnim statusom u 2018. godini, koja poljoprivrednu aktivnost obavljaju na teritoriji opštine Lajkovac.
Prihvatljivi korinici sredstava u svom posedu ( uvedeno u registar poljoprivrednih gazdinstava) treba da imaju od 5 do 500 košnica.

Potrebna dokumentacija:

– Popunjen obrazac zahteva
– Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog gazdinstva.
– Fotokopija kartice tekućeg računa nosioca registrovanog gazdinstva.
– Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2018. godinu.
– Izvod iz evidencije o registraciji pčelinjaka i pčelinjih društava
– Original račun za nabavljenu predmetnu investiciju izdat u periodu od 01.01.2018.godine koji glasi na podnosioca zahteva
– Otpremnica za nabavku predmetne investicije
– Fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima,odnosno izjava dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista

Prijavljivanje će se vršiti na pisarnici Opštine Lajkovac, popunjavanjem zahteva u periodu od dana objavljivanja ovog javnog poziva do 15.12.2018. godine.

Sklapanje ugovora

Nosilac gazdinstva koji bude ostvario pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje sklopiće Ugovor sa Načelnikom Opštinske uprave opštine Lajkovac, koji će detaljnije definisati prava i obaveze obe ugovorne strane.

OSTALE INFORMACIJE

Javni poziv biće objavljen u listu „Srpski telegraf“Beograd , radio stanici „Kiss FM“Lazarevac,portalu „Lajkovac na dlanu “, oglasnim tablama u zgradi opštine Lajkovac,mesnim kancelarijama i na internet stranici opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Opštine Lajkovac, 3. sprat,kancelarija 309, ili telefonom na broj: 014/34-33-329, lok. 133.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts