U UBSKOJ GIMNAZIJI I SPORTSKO ODELJENJE

OBAVEŠTENJE o upisu u školsku 2024/2025. godinu:

Upis: Gimnazija ”Branislav Petronijević” u školskoj 2024/2025. godini upisuje ukupno tri odeljenja:

–              dva odeljenja opšteg tipa (56 učenika) i

–              jedno specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport (20 učenika).

To je po broju odeljenja mala škola, ali je njen značaj za Ub veliki, jer ona opštini obezbeđuje stručan kadar. U njoj se učenici pripremaju za upis na raznovrsne fakultete, efikasno studiranje, kao i da odgovore zahtevima vremena u kojem žive i u kome će graditi profesionalnu karijeru.

Ulaganja: Opština Ub ulaže velika sredstva u sportsku infrastrukturu, koju prate vrhunski rezultati ubskih klubova, ali i pojedinaca. Međutim, još važnija je činjenica da se sve više dece aktivno bavi sportom, da se promovišu zdravi stilovi života, a samim tim se daje veliki doprinos i prevenciji korišćenja psihoaktivnih supstanci.

Sportsko odeljenje: U prilog tome ide i potreba za odeljenjem koje će deci omogućiti da nastave aktivno da se bave sportom, ali i da steknu gimnazijsko obrazovanje i pripreme se za upis na fakultete i uspešno studiranje.

Nakon obrazovanja u gimnaziji u okviru sportskog odeljenja, učenici će biti spremni za upis i studiranje, pre svega na fakultetima na kojima je bitnija fizička spremnost – na fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, onim visokoškolskim ustanovama koji školuju buduće trenere, nastavnike, sportske menadžere, fakultetima vojske i policije, ali, nastavni plan i program ovog smera omogućava ovim učenici prohodnost i na sve druge fakultete – medicinski i njima slične, zatim tehničke, društvene i druge.

Specifičnost: Specifičnost ovog odeljenja je pre svega u tome što je broj učenika između 15 i 20, a to onda omogućava lakšu primenu interaktivnih oblika rada koji će doprineti tome da učenici više uče tokom samog boravka u školi.

Specifičnost ovog odeljenja je u tome što će učenici već u prvom razredu imati 6 časova nedeljno fizičkog, tj. 1115 u toku godine, a kasnije i više, i to kroz dva predmeta: Sport i trening i Sport i zdravlje. U okviru ovih predmeta, učenici će naravno učiti o trenažnom procesu, istoriji sporta i olimpizma, uticaju hrane i suplemenata na postignuća u sportu, značaju sporta i vežbanja za reproduktivno zdravlje i zdravlje uopšte.

Kadar i oprema: U školi imamo stručan i obučen nastavni kadar, ali i potrebnu opremu da se nastava po potrebi odvija na daljinu i hibridno, tako da će, dok budu na klupskim i reprezentativnim pripremama i takmičenjima, učenici moći da budu u toku sa svim nastavnim aktivnostima, da prate nastavu, imaju materijal za učenje, a provere znanja će im biti omogućene kada budu u školi.

Pošto smo jedina škola u okrugu koja će imati ovo odeljenje, verujem da će za sportski smer biti zainteresovanih učenika i iz okolnih opština. Mi i sada imamo učenika iz drugih mesta, a lokalna samouprava finansira troškove prevoza za sve učenike koji pohađaju škole u Ubu.

Prijava: Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije vršiće se od četvrtka do subote, od 6. do 8. juna 2024. godine, od 8 do 16 časova, neposredno u školi.

Za upis u sportsko odeljenje mogu da se prijave kandidati koji su registrovani u nadležnom nacionalnom sportskom savezu. Kandidat prilikom prijave dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, odnosno potvrdu o registraciji koju izdaje nadležni sportski savez.

Na rangiranje prijavljenih učenika utiču ostvareni sportski rezultati, opšti uspeh iz škole i na završnom ispitu.

Svi precizniji podaci u vezi sa prijavom i upisom mogu da se vide na sajtu škole www.gimnazijaub.rs i dobiju putem telefona 014/414-492.

Ostalo

Mi i sada u školi imamo učenike koji se ozbiljno bave sportom, u tome ih podržavamo i pomažemo im maksimalno, prilagođavamo po potrebi način rada i ocenjivanje, a svi naši učenici svake godine uspešno upisuju željene fakultete.

Naša škola je doživljena kao bezbedna sredina, tako je vide i učenici i roditelji, imamo stručan nastavni kadar, dobru opremu.

Očekuje nas kompletna rekonstrukcija škole, imaćemo još veću fiskulturnu salu na dva nivoa, sportski tereni u gradu su brojni i uređeni, tu su i teretane na otvorenom, bazeni, Muzej fudbala…

Related posts

Leave a Comment