ZAPRAŠIVANJE KOMARACA U UTORAK 12. SEPTEMBRA U VEČERNJIM SATIMA  

Preduzeća SINITRA DDD d.o.o. Valjevo najavljuje vršenje drugog tretmana suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Lajkovac, tretnanom sa zemlje, primenom ULV uređaja tipa Igeba U 15 HD.

Akciju izvodi SINITRA DDD d.o.o. Valjevo u utorak 12. septembra. Tretman će se izvršiti u večernjim satima, od 18 do 23 časova.

Pčelari treba da zatvore ili uklone pčele najmanje 5 km od zone suzbijanja komaraca koja obuhvata opštinu Lajkovac, pošto biocidni proizvodi mogu biti toksični za pčele.

Za suzbijanje komaraca koristiće se registrovani preparati:

AQUA K- OTHRINE – deltametrin

CICEREON 2,0 – deltametrin

WAY OUT – cipermetrin i

KONDOR – lamdacihalotrin

Lice odgovorno za rad ekipa je Vladimir Ilić.

U slučaju da vremenski uslovi ne dopuste sprovođenje tretmana, isti će se obaviti čim se postignu optimalni vremenski uslovi.

Related posts

Leave a Comment