IZMENJEN PRAVILNIK O VEĆOJ DOSTUPNOSTI LEKOVA

Lekovi koji do sada nisu bili registrovani za neku određenu bolest, a dokazalo se da pomažu u lečenju te bolesti, sada mogu da se izdaju pacijentima jer je izmenjen Pravilnik o dostupnosti lekova. Citostatik koji se, na primer, primenjuje kod terapije karcinoma dojke, pod određenim uslovima, može da se na osnovu novih izmena Pravilnika o većoj dostupnosti lekova (tzv. off – label) koristi i u terapiji karcinoma želuca.

Off – label lekovi biće na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostupni pedijatrijskim pacijentima, osobama koje se leče od malignih bolesti, autoimunih oboljenja i pacijentima na transplantaciji.

Lekar specijalista odgovarajuće grane medicine propisuje lek uz pisanu saglasnost pacijenta, preuzima odgovornost za propisivanje leka i praćenje lečenja pacijenta.

 Pravilnikom je predviđeno da off-label terapiju za decu, maligna i autoimuna oboljenja odobrava Komisija RFZO za off-label, a za transplantaciju sama zdravstvena ustanova bez komisije RFZO, saopšteno je iz Filijale Valjevo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Related posts

Leave a Comment