PODRŠKA MERAMA ZAŠTITE VAZDUHA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

U okviru projekta “EU za Zelenu agendu u Srbiji“ Program Ujedinjenih nacija za razvoj objavio je Drugi javni poziv za podršku sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jedinicama lokalne samouprave.

Poziv je namenjen opštinama i gradovima koji imaju planove kvaliteta vazduha, kratkoročne akcione planove ili su uključili mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta. Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha mogu da konkurišu za sufinansiranje jedne odabrane mere u visini do najviše 70% ukupne vrednosti njene primene.

Sprovođenje mera koje se prijavljuju na ovaj poziv treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030, koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine.

Prijave se mogu slati do 31. maja 2024. godine putem onlajn platforme na:

https://www.undp.org/sr/serbia

https://www.undp.org/sr/serbia/news/drugi-konkurs-za-sufinansiranje-mera-zastite-vazduha-u-gradovima-i-opstinama-u-srbiji

Related posts

Leave a Comment