ODLUKE LOKALNOG PARLAMENTA SA DRUGE REDOVNE SEDNICE

 

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac, na drugoj po redu redovnoj sednici novog saziva, među 36 tačaka obimnog dnevnog reda usvojili su kao najvažnije Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Lajkovac za period januar – jun 2020. godine i prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta.

Potvrđeni su mandati četiri nova odbornika vladajuće većine: Miroslavu Lukiću, Nikoli Živkoviću, Veljku Sretenoviću i Nenadu Živojinoviću.

Izveštaj o završnom računu budžeta opštine Lajkovac za 2019. godinu pokazao je da je izvršenje na nivou predhodnih godina. Procentualno to je 67 %, dok samo izvršenje budžeta za prvih šest meseci u tekućoj godini nije na zavidnom nivou i iznosi 35 %, čemu je uveliko doprinela vanredna situacija u Republici Srbiji uzrokovana virusom korona .

Planirani budžet opštine Lajkovac za ovu godinu iznosio je 1 195 000 000 dinara, a nakon usvojenog rebalansa umanjen je za 63 000 000 dinara i iznosi 1 132 000 000 dinara.

Predlog dopune dnevnog reda i amandmana odborničke grupe „Za bolji Lajkovac“ nisu prihvaćeni, kako je rekao predsednik Skupštine Nenad Džajević, iz praktičnih razloga, jer je po sredi reč o predlozima koji su već obuhvaćeni određenim tačkama obimnog dnevnog reda sednice.

Izvesne, gotovo neznatne izmene pretrpeo je Cenovnik komunalnih usluga JP „Gradska čistoća“ Lajkovac, u delu usluge iznošenja smeća i otpada. Usvojenim izmenama omogućen je pravičniji aršin naplate ovih usluga za pojedine kategorije korisnika, poput advokatskih i sličnih kancelarija, ili situacije kada je reč o samačkom domačinstvu u kući ogromne kvadrature, po kojoj se usluga iznošenja smeća plaća. Takođe, otvorena je recimo i mogućnost obnove starih opsega grobnih mesta po veoma povoljnim uslovima, pri čemu staraoci grobnih mesta treba da plate samo utrošeni materijal.

Najviše reči u diskusijama odbornika bilo je o vodosnabdevanju na području opštine Lajkovac, sa posebnim osvrtom na vodosnabdevanje Stepanja, ali i bezbednosti u saobraćaju.

Izmene je pretrpeo i  kadrovski plana Opštinske uprave opštine Lajkovac. Do promena je došlo i u organizaciji odeljenja Opštinske uprave, pri čemu se dva odeljenja u Odeljenje za građevinske, komunalne poslove i urbanizam, prvenstveno radi boljeg i efikasnijeg delovanja. Kabinet predsednika Opštine Lajkovac imaće i pomoćnika predsednika za određene poslove. Novina je i da će Opštinska Uprava imati i internog revizora, koji će po nalogu predsednika opštine kontrolisati rad svih korisnika budžeta, od direktnih do indirektnih.

Pored osam stalnih radnih tela, doneta je odluka i o obrazovanju Saveta za bezbednost. Manjih, neminovnih  zmena bilo je i u sastavu pojedinih komisija.

Predsednik Skupštine opštine Lajkovac Nenad Džajević je u izjavi za medije, između ostalog napomenuo, da se uprkos okolnostima uzrokovanim pandemijom, investicije u opštini Lajkovac realizuju solidnom dinamikom.

Related posts