DANAS JAVNA PREZENTACIJA

Javna prezentacija Nacrta Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji na životnu sredinu, održaće se u sredu 23. maja sa početkom u 11 časova, u velikoj sali Opštine Lajkovac. Opštinska uprava opštine Lajkovac poziva zainteresovane građane, predstavnike nadležnih preduzeća, predstavnike političkih i rukovodećih struktura da prisustvuju prezentaciji Nacrta plana i upoznaju se sa njegovim sadržajem.

Javni uvid u ova dva planska dokumenta traje 30 dana – počeo je 14. maja i završava se 12. juna. Izloženi su u holu ispred velike sale Opštine Lajkovac i postavljeni na internet prezentaciju Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs. Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Izmene i dopune prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanističke poslove i prostorno planiranje opštine Lajkovac, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Lajkovac, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12. junom 2018. godine.

Glavni urbanista opštine Lajkovac, kancelarija broj 311, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima pružaće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim dostavljanjem primedbi i predloga.

Related posts