OČEKIVANA DINAMIKA PRIJAVA PENZIONERA ZA PAKETE SOLIDARNE POMOĆI

Na aktuelni poziv na konkurs za raspodelu paketa solidarne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima, do sada se javilo nekoliko desetina lajkovačkih penzionera, a sudeći po dosadašnjem iskustvu, mnogi će to učiniti upravo predstojećih poslednjih dana roka, koji ističe 19. novembra.

Iako je poziv na lokalu uputilo Opštinsko udruženje penzionera, podsećamo, da se poziv odnosi na sve penzionere, bez obzira na članstvo u udruženjima. Ključni uslov je da visina penzije ne prelazi iznos najniže penzije, što je sada 16.004,68 dinara.

Naime, Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, pored besplatne desetodnevne rehabilitacije penzionera u banjama, i kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija, propisuje i treći vid društvenog standarda korisnika penzija – solidarnu pomoć.

Solidarna pomoć se dodeljuje u tipiziranim paketima koji sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Ovaj vid društvenog standarda realizuje se na nivou opštinskih udruženja, odnosno odbora korisnika penzija, a sredstva se opredeljuju prema broju korisnika penzija čija visina ne prelazi iznos najniže penzije.

Prednost prilikom ostvarivanja prava na ovaj vid pomoći ima samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija, i navršene godine života korisnika, pri čemu prioritet imaju korisnici penzije koji su stariji.

“Mnogo nam znači svaka vrsta pomoći”, kaže jedan od penzionera koga smo zatekli u prostorijama Opštinskog udruženja penzionera prilikom prijave za solidarne pakete pomoći, a koji je želeo da ostane anoniman. Dodaje i da je letos ostvario pravo na banjsko lečenje, da je preko udruženja nabavio ogrev, na čemu je posebno zahvalan, jedino žali što su okolnosti pandemije uskratile izlete i druženja penzionera.

Prošle godine, od 132 penzionera sa područja opštine Lajkovac, koji su se javili na Konkurs Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za raspodelu solidarnih paketa penzionerima sa najnižim primanjima, pakete pomoći dobilo je 60 lajkovačkih penzionera.

Related posts

Leave a Comment