POLJOPRIVREDNICE KOLUBARSKOG OKRUGA KORAK BLIŽE RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

U sklopu projekta „Nevidljiv rad žena na selu“ koji za cilj ima podizanje svesti stanovništva na teritoriji kolubarskog okruga o doprinosu žena na selu koji one pružaju kroz neplaćeni rad, proteklog vikenda u Novom Sadu održan je seminar na temu rodne ravnopravnosti i rodnih uloga u domaćinstvu. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada“ koji je finansiran od strane Velike Britanije i Britanske ambasade.

Žensko udruženje kolubarskog okruga u okviru projekta „Nevidljivi rad žena na selu“ animiralo je blizu 20 žena sa područja Kolubarskog okruga (Valjevo, Osečina, LJig, Ub, Lajkovac i Mionica) za učešće na seminaru „Rodne uloge u domaćinstvu“.

Cilj seminara je da ženama sa teritorije Kolubarskog okruga približi pojmove rodnih uloga, rodnih stereotipa, neplaćenog kućnog rada i rodne ravnopravnosti i ima za cilj da podigne vidljivost rada žena na selu koji one obavljaju u svakodnevnoj brizi o kući i porodici.

Seminar je okupio aktivne žene, koje vole da upoznaju nove ljude, da stiču nova znanja i budu važan akter u donošenju promena u svojoj zajednici.

“Srećne smo što smo imale priliku da razmenimo iskustva, stavove i mišljenja. Osnažene, povezane, sa dubljim razumevanjem problema, spremne smo da se zajednički borimo protiv rodnih uloga i menjamo društvo,” samo su neke od poruka žena koje su prisustvovale seminaru o rodnim ulogama u domaćinstvu.

Recimo, uokvirene stegama patrijarhata žene na sebe preuzimaju previše obaveza i poslova. Postavljanje zdravih granica i briga o sebi je neophodna za zdrav i kvalitetan život. Tokom seminara “Rodne uloge u domaćinstvu” vežbale su i kako da uspostave zdrave odnose i sačuvaju svoje zdravlje.

Tim Žensko udruženje kolubarskog okruga tokom seminara bio je u punom sastavu: Jelena Ružić, Marija Stanković, Ivana Sinđelić i Marina Đurović.

Seminar je bio sadržajan, odlično osmišljen i dinamičan. Obrađivane su teme: Šta je feminizam i kakve veze ima sa mojim domaćinstvom; Pol,rod i rodna (ne)jednakost; Rodne uloge u domaćinstvu i raspodela moći; Nasilje i vrste nasilja; Briga o sebi; Zajedno smo jače – važnost ženske solidarnosti i umrežavanja. Posebnu draž imala su završna izlaganja i utisci učesnica, koje su sve vreme bile potpuno animirane i aktivne. Sve učesnice bile su prepune utisaka i istakle a su naučile puno i stekle nova dragocena saznanja. Čak je i slobodno vreme tokom seminara bilo kreativno osmišljeno i u službi podizanja svesti žena.

Ono što je posebno fascinantno je činjenica da su se sve učesnice odlično uklopile u jedan veliki tim, brzo se zbližile i sa lakoćom zajedno odgovorile svim zahtevima. Pojedine učesnice su se po prvi put izdvojile iz porodice i odsustvovale jedan vikend sa svog poljoprivrednog gazdinstva. Činilo se i da je dovoljno čak i samo to što su konačno imale jedan vikend samo za sebe.

Sve ove aktivnosti treba da doprinesu vidljivosti rada žena na selu, podizanju njihove svesti o sebi, njihovom ekonomskom osnaživanju i pomacima u faktičkoj rodnoj ravnopravnosti.

Evidentno je, da je cilj seminara da ženama sa teritorije Kolubarskog okruga približi pojmove rodnih uloga, rodnih stereotipa, neplaćenog kućnog rada i rodne ravnopravnosti u potpunosti ostvaren.

Related posts