VRTIĆ OBELEŽIO DAN DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Pripremno predškolska grupa u kojoj borave deca iz Pepeljevca, Strmova, Markove Crkve, Pridvorice i Ratkovca sa svojom vaspitačicom Biljanom Savković, stručnim saradnikom – logopedom Anom Mikić i pedagoškim asistentomLidijom Jovanović, realizovali su radionicu po centrima interesovanja vezanu za Dan dece sa smetnjama u razvoju.

“Ovo je prilika da se ukaže na različitost, da se različitosti uvažavaju i poštuju i da se deca od najranijeg uzrasta upoaznaju sa istim.

Nastavak ovog rada je u subotu u 17 časova, kada će deca iz lajkovačkog udruženja dece sa smetnjama u radionici nastaviti sa radom i produkte izlagati u Ulici otvorenog srca.

Prihodi od prodatih produkata sa radionica bice namenjeti opremanju novih prostorija za boravak dece sa autizmom iz Lajkovca,” rekla je direktorka “Leptirića” Mila Mitrović Lončar.

Related posts