ODLUKE SKUPŠTINE

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac, na trećoj po redu redovnoj sednici, usvojili su Odluku o završnom računu budžeta za prošlu godinu, Izveštaj o radu za prošlu i godišnji program rada za ovu godinu Zajedničkog centra za socijalni rad ”Solidarnost”, Odluku o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji opštine Lajkovac i Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Direkcije i komunalnog preduzeća.
Ukupni budžetski prihodi u toku prošle godine, iznose 725 miliona dinara, procenat ostvarenja je 108%. U strukturi prihoda prednjači porez na zarade , nakanade za korišćenje mineralnih sirovina i unapređenja životne sredine.. Rashodi iznose 1, 4 milijarde dinara,a izvšeno je 856 miliona . Od toga investicje obuhvataju 29 %., a 71 % tekući rashpdi, Stepen izvrešnaj investicija u odnosu na njihov plan je oko 35 %.Opština je iz 2014. u 2015. godinu, prenela 694 miliona dinara. Primedbe opozicije, bile su da je bilo malo investicija u ovom periodu. Na skupštinin je usvojen izveštaj o radu Centra za socijalni rad ”Solidarnost ” u protekloj i plan rada za ovu godinu. Direktor Milan Jovanović, izvestio je odbornike da je u 2015. godini za razne vidove pomoći za korisnike, opština iz budžeta izdvojila pet miliona dinara, a da ukupna davanja za razne vidove pomoći iznose 17 miliona dinara. U ovoj godini, očekuje se realizacija projekta za angažovanje tri geronto domaćice na području opštine Lajkovac.
Skupština je dala saglasnost na prve izmene i dopune programa obnove mostova na reci Kolubari u mesni zajednicama Pepeljevac i Ratkovac. Za te namene, Kancelarija za javna ulaganja , izdvojila je blizu 29 miliona dinara. Odbornici su dali saglasnost na imenovanje predsednika i članova Nadzornog odbora Direkcije i komunalnog preduzeća kao i Stručnog tima.

Related posts