ZA DOKTORAT IZABRALA RADOVANA

Radovan Beli Marković, ugledni književnik koji živi i stvara u Lajkovcu, i njegovo plodno književno stvaralaštvo su sve češće tema magistarskih radova i doktorskih disertacija:

UVID JAVNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE MR SLAĐANE ILIĆ

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija mr Slađane Ilić „Politički diskurs u pripovetkama Radovana Belog Markovića“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 16:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 10.06.2016. do 09.07.2016.)

Related posts