ZA DOKTORAT IZABRALA RADOVANA

Radovan Beli Marković, ugledni književnik koji živi i stvara u Lajkovcu, i njegovo plodno književno stvaralaštvo su sve češće tema magistarskih radova i doktorskih disertacija: UVID JAVNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE MR SLAĐANE ILIĆ Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija mr Slađane Ilić „Politički diskurs u pripovetkama Radovana Belog Markovića“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 16:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 10.06.2016.…

ODLUKE SKUPŠTINE

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac, na trećoj po redu redovnoj sednici, usvojili su Odluku o završnom računu budžeta za prošlu godinu, Izveštaj o radu za prošlu i godišnji program rada za ovu godinu Zajedničkog centra za socijalni rad ”Solidarnost”, Odluku o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji opštine Lajkovac i Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Direkcije i komunalnog preduzeća. Ukupni budžetski prihodi u toku prošle godine, iznose 725 miliona dinara, procenat ostvarenja je 108%. U strukturi prihoda prednjači porez na zarade , nakanade za korišćenje mineralnih sirovina i unapređenja…