“ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA GRAĐANE SRBIJE” – OPŠTINA LAJKOVAC

Na sajtu opštine Lajkovac objavljeni su:

  • Javni poziv za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije
  • Pravilnik energetska efikasnost
  • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće direknih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije
  • Rešenje o obrazovanju komisije
  • Rešenje o imenovanju rukovodioca programa
  • Rešenje o obrazovanju lokalne komisije za prijem žalbi
  • Ugovor MRE

Isti se mogu preuzeti na linku:

Related posts

Leave a Comment