IZRADA PLANA RAZVOJA OPŠTINE LAJKOVAC 2024-2030

Dugoročni planski dokumenti su od posebnog značaja za svaku jedinicu lokalne samouprave i predstavljaju ozbiljan temelj organizovanog pristupa rešavanju predmetne sfere, a krajnji cilj kreiranja takvih dokumenata je da u što većoj meri budu u službi potreba svih građana i doprinesu kvalitetu života u zajednici. Tako koncipirana sredina postaje sve poželjnija za život i rad, ljudi iz nje manje odlaze, a atraktivnija je i privrednicima i porodicama iz drugih sredina.

Pored već brojnih postojećih dugoročnih planskih dokumenata koji postoje u opštini Lajkovac, u toku je je izrada Plana razvoja Opštine Lajkovac za period 2024-2030.

Plan razvoja je planski dokument najšireg obima i najvišeg značaja za donosioca, u čijem kreiranju učestvuju svi relevantni subjekti u zajednici.

Prvi konsultativni sastanak Partnerskog foruma u okviru Programa EU Exchange 6 „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ održan je u Lajkovcu 11. marta, a početkom sedmice je u  Gradskoj kući održan i drugi konsultativni sastanak Partnerskog foruma.

 Građani uvek imaju priliku da tokom Javnog uvida i Javnih rasprava daju svoje primedbe i sugestije prilikom donošenja takvih dokumenata, ali te prilik uglavnom samo malobrojni koriste. Sve širi krug učesnica aktivno učestvuje i u kreiranju planskih dokumenata. Tako je i ovoga puta.

Naime, predmet prvog sastanka bio je proces izrade Plana razvoja opštine Lajkovac uz stručnu i motivacionu podršku Stalne konferencije gradova i opština, ali ujedno i poziv predstavnicima civilnog i privatnog sektora da svojim sugestijama i predlozima obezbede aktivno učešće.

Partnerski forum je deo paketa stručne podrške Stalne konferencije gradova i opština, koja je obezbeđena u svim fazama izrade Plana razvoja, što je regulisano potpisanim Sporazumom.

Učesnici su bili predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, zatim predstavnici javnih institucija, članovi stalnih radnih tela Skupštine opštine Lajkovac, predstavnici udruženja i predstavnici privrednog sektora, odnosno nosioci privrednog razvoja opštine Lajkovac.

Prethodno su sprovedene analize stanja iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, vodosnabdevanja, zaštite životne sredine, energetike, saobraćaja, ekonomskog razvoja, koje su prezentovane učesnicima, nakon čega je usledila i diskusija koja je bila konstruktivnog karaktera.

Učesnici su izneli svoje sugestije i predloge koji su potom uzeti u razmatranje prilikom izrade planskog akta.

“Opštinska uprava svakako ostaje otvorena za nove sugestije, pitanja i predloge, jer samo zajedničkim radom možemo multiplicirati snage Opštine Lajkovac i reducirati slabosti korišćenjem pruženih šansi.  Sve u cilju da posle sedam godina odraz lokalne samouprave u ogledalu potreba građana bude daleko bolji. Zahvaljujemo se svim učesnicima na izdvojenom vremenu i pozivamo sve na konstruktivni dijalog i aktivnu participaciju, saopšteno je tada iz Opštinske uprave opštine Lajkovac, neposredno nakon prvog konsultativnog sastanka Partnerskog foruma.

Predmet ovonedeljnog, drugog konsultativnog sastanka Partnerskog foruma bio je proces izrade Plana razvoja opštine Lajkovac uz stručnu i motivacionu podršku Stalne konferencije gradova i opština, ali ujedno i još jedan poziv predstavnicima civilnog, nevladinog i privatnog sektora da svojim sugestijama i predlozima obezbede aktivno učešće.

Ovoga puta su već prezentovani projektovani razvojni pravci opštine Lajkovac: ekonomski razvoj, urbani razvoj, zaštita životne sredine, društveni razvoj i dobra uprava, kao i prioriteni ciljevi i mere za njihovo postizanje. I ovoga puta je diskusija bila konstruktivnog karaktera. Učesnici su izneli svoje sugestije i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, a koji će biti uzeti u razmatranje i inkorporirani u nacrt Plana prilikom njegove finalizacije.

Naredni korak je priprema poziva za održavanje Javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja Opštine Lajkovac za period 2024-2030. Opštinska uprava ostaje otvorena za nove sugestije i predloge, u cilju kreiranja  planskog dokumenta koji će biti u službi potreba svih građana na teritoriji opštine Lajkovac, pa je u službi tog cilja u procesu njegove izrade Opštinska uprava opštine Lajkovac ostala otvorena za nove sugestije i predloge, pri čemu je aktivna participacija svih učesnika, a posebno građana, i u narednom periodu bitna.

Partnerski forum predstavlja konsultativno telo, koje je uključeno od samog početka planskog procesa. U tom procesu Partnerski forum uključuje predstavnike lokalne zajednice, privatnog i civilnog sektora, u cilju razmene informacija i stvaranja jasne slike o tome šta su najveći prioriteti na području opštine.

Jako je bitno i dobro, što su građani, privrednici i predstavnici udruženja uključeni aktivno u izradu plana razvoja opštine za narednih šest  godina, što bi trebalo da rezultira kvalitetnim i sveobuhvatnim  planskim dokumentom, koji prati potrebe svih subjekata u jedinici lokalne samouprave.   

Related posts

Leave a Comment