OSNIVANJE OMLADINE DRUŠTVA PČELARA LAJKOVAC

Ambiciozno pre dve decenije pokrenuta prolećna pčelarska izložba u Lajkovcu, koja je prerasla u tradiciju, održavana 16 puta, poslednje nedelje marta izostaće i ove godine. Narušavanje dinamike njenog održavanja, osim pandemije korona virusa uzrokovana je i brojnim drugim razlozima, od opštih mesta stanja u pčelarstvu koja su se prelila i u lokalno društvo pčelara, do pokušaja promene rukovodstva Društva pčelara Lajkovac i definisanja nove strategije rukovodstva.  

Posle dugih zimskih pregovora na temu šta dalje i pokušaja promene rukovodstva, na kraju se izrodila ideja o osnivanja Omladine Društva pčelara Lajkovac, a kako saznajemo, pčelarska izložba će biti održana do kraja godine.  

Predsednik Društva pčelara Lajkovac Predrag Kovačević ističe, da se pčelarstvo u Srbiji trenutno nalazi u fazi “turbulencije” i pojašnjava:

“Uzdrmano tržište meda sa nepovoljnim cenama za pčelare, stagniranje izvoza, klimatske promene i sve manji prinosi, trovanja pčela, sve manje raznovrsne paše zbog krčenja i prskanja totalom… Sa druge strane država i lokalne samouprave pomažu sa subvencijama, što je dovelo do povećanja broja košnica i prenaseljenosti mnogih područja. Društvo pčelara Lajkovac, kao i većina udruzenja u Srbiji oseća posledice svih tih dešavanja. Broj članova opada. Članstvo su pretežno stariji ljudi. Pored dugih zimskih pregovora na temu šta dalje i pokušaja promene rukovodstva, na kraju se izrodila ideja o osnivanja Omladine Društva pčelara Lajkovac.

Osnivanje omladine i usmeravanje svih aktivnosti ka mladima smatram korenitom promenom. Mladi su poslednjih godina vise oslonjeni na internet tutorijale o pčelarstvu, bez prisustva mentora, bez praktičnih primera. Društvo pčelara Lajkovac će ponuditi mladima mogućnost ulaska u svet pčelarstva u praktičnom smislu i na pravi način.

Odlučili smo da svaki omladinac dobije na poklon po jedan roj, da se svakome dodeli mentor koji bi bio konstantno na raspolaganju i pretplatu na časopis Srpski Pčelar, što podrazumeva i članstvo u SPOS. Svaki omladinac bi morao sam da obezbedi košnicu i zaštitnu opremu. Članarina bi bila simbolična.

Odnosilo bi se na mlade od uzrasta završnog razreda osnovne škole pa do 30 godina starosti, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac.

Prijave će trajati do 20. maja, Svetskog dana pčela.

Svi zainterenovani koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti na e-mail: d.pcelaralajkovac@gmail.com, putem FB stranice”Društvo pčelara Lajkovac” ili na telefon 065/ 2251 – 769.

Kao što primećujete, izostala je tradicionalna matrovska pčelarska izložba. Trudićemo se da se izložba održi do kraja godine i da njen karakter bude usmeren na buduće mlade pčelare.”

Pčelarska izložba u Lajkovcu je svakako tradicija koju neizostavno treba očuvati! Upisala je Lajkovac u kalendar pčelarskih manifestacija regiona i Srbije, okuplja brojne učesnike iz šireg okruženja, posećena je, prihvaćena i podržana u svakom smislu, a doprinosi popularizaciji pčelartstva i skreće pažnju na značaj korišćenja meda i pčelarskih proizvoda.  

Related posts

Leave a Comment