ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

Blagim povećenjem stopa poreza na imovinu za 2023. godinu u odnosu na 2022. i ranije godine u ukupnom iznosu od 5% , i sa povećanjem cena po metru kvadratnom u iznosu od 20%, dobija se ukupno povećanje poreza na imovinu u iznosu od 25%.

Ovo povećanje stopa poreza na imovinu je u okviru, odnosno ispod zakonom propisanih stopa.

Ono što je ostalo nepromenjeno je minimalan odziv učesnika za javnu raspravu i to je uglavnom tako za sve javne rasprave.

Kako saznajemo, ranijih godina u opštini Lajkovac stope poreza na imovinu ne samo da nisu povećavane, već su od 2015. godine i postepeno smanjivane, čime se došlo do optimalnog iznosa, ali s obzirom na ukupne okolnosti došlo se do toga da se razmatra povećanje stope porereza na imovinu za iduću godinu. Osnova za povećanje ima u povećanju cena po metru kvadratnom, po osnovu prometa stanova u Lajkovcu. Prvobitni predlog povećanja stope poreza na imovinu, koja nije menjana pet godina, bio je znatno viši i mogao je ići do 44%. Stavom opštinskog rukovodstva, prvenstveno predsednika opštine Andrija Živkovića, u cilju što manjeg finansijskog opterećenja stanovništva, ide se na varijantu malog povećanja stope poreza na imovinu, koje je manje od raspona zakonom predviđenog.   

U cilju donošenja Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac, blagovremeno je upućen Javni poziv za zakonski obaveznu Javnu raspravu, koja je na predlog Odeljenja za budžet i finansije – Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda održana danas u Gradskoj kući.

“Blagovremeno su putem sredstava informisanja na Javnu raspravu pozvani građani, predstavnici organa, rukovodioci organa i organizacija, predstavnici i rukovodioci udruženja, stručna i ostala javnost, rukovodioci Odeljenja i Službi, šefovi Odseka u Opštinskoj upravi, direktori javnih preduzeća i ustanova, zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim pismenim sugestijama i predlozima daju doprinos za utvrđivanje konačnog nacrta Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac. Rok za dostavljanje predloga i sugestija bio je od 19. oktobra, pa zaključno sa današnjim danom, 25.oktobrom do 12 časova, odnosno sat vremena pre početka Javne rasprave. Sugestije i predlozi mogli su biti dostavljeni i elektronskom poštom. Pored onih koji su Javnoj raspravi prisustvovali po službenoj dužnosti, minimalna je bila zainteresovanost drugih učesnika, posebno građana. Nije bilo primedbi, predloga, sugestija, niti izdvojenih mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi. Naime, organi opštine dužni su da održe Javnu raspravu u postupku utvrđivanja stopa izvornih prihoda opštine, i Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac, a po prethodno donetoj Odluci o organizovanju Javne rasprave, koju je donelo Opštinsko veće opštine Lajkovac je danas sprovedena”, rekla je Milesa Pavlović – šef Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

Po sprovedenoj javnoj raspravi, izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi dostavlja se opštinskom veću na usvajanje i dalju procedure donošenja, koja je konačna činom usvajanja od strane lokalnog parlamenta.  

Related posts

Leave a Comment