PRVI KONGRES „KOLUBARSKI REUMATOLOŠKO-FIZIJATRIJSKI I ORTOPEDSKI DANI“

Služba fizikalne medicine i Služba ortopedije sa traumatologijom, zajedno su osmislile i organizovale stručni kongres „Kolubarski reumatološko-fizijatrijski i ortopedski dani“, na Divčibarama 15. i 16. marta. Posebno značajno je što se ovi dani po prvi put održavaju za stručnu zajednicu ovih oblasti interesovanja. U fokusu ovog stručnog skupa će kao tema biti osteoartroza kuka, a o ovoj temi će govoriti brojni ugledni profesori kao i lekari iz Zdravstvenog centra Valjevo koji svakodnevno rade na toj patologiji. Najčešće dileme iz oblasti poremećaja lokomotornog sistema kao i dijagnostici, predstavio je dr Milan Mršić, šef Odeljenja produžene nege i rane rehabilizacije Zdravstvenog centra Valjevo, koji je ovom prilikom i najavio prvi kongres „Kolubarski reumatološko-fizijatrijski i ortopedski dani“. Lekari sa fizikalne medicine i ortopedije su zajednički došli na ideju pokretanja kongresa pošto imaju zajedničke pacijente i sinergiju lečenja.

  • Kongres je akreditovan što je značajno za stručnu javnost, a ceo skup je podržan od naših profesora iz Beograda. Dolaze nam profesori sa Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ prof. dr Aleksandar Đorđević koji je onkološki hirurg ortoped, iz KCS prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović fizijatar,  iz Univerzitetske dečije klinike dolazi nam docent dr Dejan Nikolić. Posebno smo pozvali predavače kao što je dr Tomislav Palibrk koji se bavi mikrohirurgijom šake i razni drugi predavači sa značajnim temama – naveo je dr Mršić, pozivajući stručnu javnost na lepo druženje tokom koga su umrežene primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita.

Što se tiče osteoartroze kuka, na kongresu će biti zaokružena priča od dijagnostike, lečenja, operativnih poduhvata ugradnje endoproteze kuka, kao i izazovi komplikacija koji mogu da uslede pa sve do rehabilitacije. U sklopu predavanja neizostavno će se baviti i drugom tematikom vezanom za osteoporozu, a predstavićemo i elektrodijagnostiku koju radimo u Valjevu jer je značajno da se šira javnost upozna šta se sve dijagnostikuje, leči i rehabilituje u Zdravstvenom centru Valjevo.

  • Pacijenti koji boluju od osteoartroze kuka, umnogome su hendikepirani jer im je osim veoma bolnog stanja znatno onemogućeno i kretanje. Lečenje pacijenta sa bolom u preponama i kuku započinje prepoznavanjem kod lekara u primarnoj zaštiti, a on posle stiže kod specijaliste ortopeda i fizijatra i mi onda njemu saniramo bolove i na taj način poboljšavamo kvalitet života – navedo je dr Milan Mršić.

Osteoartritis kao oboljenje predstavlja degenerativno propadanje zglobova i može da zahvati bilo koji zglob. Najčešće je kod populacije stanovništva nakon 65 godina života. Početak lečenja kreće dijagnostikom najpre rentgenskim snimkom, a po potrebi kasnije dopunska laboratorija i magnet i skener ako se sumnja na još neki problem. Sama bolest osteoartritis prolazi kroz četiri faze i ono što je otežavajuća okolnost jeste što specijalisti najčešće ne vide pacijenta u prvoj fazi koja je najbolja za lečenje jer daje najbolju prognozu. Na dnevnom nivou kroz terapijski i ambulantni deo Službe za fizikalnu medicinu prođe u proseku oko 200 pacijenata. Neke od opštih preporuka kako bi pacijenti pomogli sami sebi u lečenju odnose se na zdrave stilove života i navike i podrazumevaju redovno vežbanje radi jačanja muskulature, zatim kontrole kilaže jer se tako smanjuje opterećenje zglobova. Iako je najbrojnija grupacija pacijenata u ortopedskim i fizijatrijskim ambulantama preko 65 godine života, beleži se i dosta radno sposobnog stanovništva koje zbog prirode posla i fizičkog opterećenja ošteti zglobove i zatraži stručnu pomoć. Od faktora rizika za oboljevanje od osteoartrita tu su i pridruženi komorbiditeti, rane povrede, zatim ženska populacija zbog osteoporoze.

Related posts

Leave a Comment