USVOJENE PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JP ,,GRADSKA ČISTOĆA“ LAJKOVAC ZA 2024. GODINU

Skupština opštine Lajkovac usvojila je Prve izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradska čistoća“ za 2024. godinu sa Programom korišćenja sredstava subvencija za 2024. godinu.

Glavni osnov izmena Programa poslovanja JP „Gradska čistoća“ za 2024. godinu usvojenih na 1. sednici Skupštine opštine Lajkovac su planirana sredstva iz opštinskog budžeta za radove koji su povereni „Gradskoj čistoći“.

Za izradu priključaka na vodu opedeljeno je 3.823.700 dinara. U pitanju su priključci na vodu za škole u Vračeviću i Ćelijama, kao i za apoteku u zgradi Doma zdravlja Lajkovac.

Za priključke na fekalnu kanalizaciju opredeljeno je 755.000 dinara i za priključke za kišnu kanalizaciju 70.000 dinara.

Za postavljanje ograde oko Doma u Ratkovcu opredeljeno je 500.000 dinara.

Za postavljanje metalne zaštitne ograde oko škole u Selu Lajkovcu u ulici Nadežde Petrović opredeljeno je 1.800.000 dinara.

Prvim izmenama i dopunama minimalno su izmenjene pojedine pozicije u delovima koji prate opredeljena sredstva i poverene radove.

Ukupni planirani finansijski prihodi „Gradske čistoće“  u 2024. godini usvojenim izmenama povećani su za 7.578.700 dinara.

Related posts

Leave a Comment