PROMOCIJA DOBROVOLJNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Predstavnici valjevskog Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu organizovali su danas na platou Gradske kuće u Lajkovcu promotivni štand dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Tri dame na štandu Vojske Srbije, potporučnik Gorica Drašković – referent za planiranje pripreme za odbranu i vojne službenice Ana Jerinić i Ana Spasić informisale su zainteresovane Lajkovčane o postupku konkurisanja za dobrovoljno služenje vojnog roka, kao i svim mogućim benefitima koji očekuju mlade koji se prijave.

–    Dobrovoljnim služenjem vojnog roka mladi testiraju sebe, svoju izdržljivost i sposobnosti, stiču znanja i veštine korisne za život i rad, osećaj pripadnosti državi Srbiji, ljubav prema otadžbini, ponos zbog nošenja uniforme slavnog srpskog vojnika i stiču prijatelje i uspomene za ceo život, podsetil je potporučnik Drašković.

Postoje tri načina: zainteresovani punoletni građani Republike Srbije starosti do 30 godina prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka podnose lično nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu – prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave i na šalterima JP „Pošta Srbije”. Svaki mesec služenja vojnog roka je plaćen, a mesečna plata vojnika iznosi 46.000 dinara. Jedan od benefita je i to što nakon odsluženja vojnog roka mogu biti bez prekida prevedeni u redovan sastav, odnosno u profesionalne vojnike.

Pored toga što je za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka, u skladu sa zakonom, obezbeđena su i prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima iz zdravstvenog osiguranja u Vojsci Srbije za vojne obveznike; naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u naznačeni Centar za obuku od mesta prebivališta u Republici Srbiji; naknada putnih troškova za povratak kući po odsluženju dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem od Centra za obuku do mesta prebivališta u Republici Srbiji; smeštaj i ishrana, vojna odeća i obuća.

Cilj promocije dobrovoljnog služenja vojnog roka je da približi i pojasninačine prijavljivanja kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka i mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika, uz podsećanje da je Vojska Srbije je jedna institucija koja brine o svojim pripadnicima.

Na štandu sa adekvatnim promotivnim materijalima, kako bi se zainteresovani mogli upozanti sa načinom prijavljivanja i opštim uslovima, podsetili su da za dobrovolojno služenje vojnog roka mogu da se prijave svi bez obzira na pol od 18 do 30 godina starosti.

Saznali smo da je zainteresovanost muškaraca na ustaljenom nivou, dok je trenutno veća zainteresovanost devojaka za dobrovoljno služenje vojnog roka. Tako je bilo i danas u Lajkovcu.

Zainteresovano lice prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka podnosi nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

KONTAKT:

Regionalni centar MO Valjevo

Telefon: 014/220-215

Imejl: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs

Svi prijavljeni kandidati imaće priliku da provere svoje sposobnosti, prođu dinamičnu vojnu obuku i ujedno pokažu patriotizam i građansku odgovornost prema svojoj zemlji. Dobrovoljno služenje vojnog roka ujedno je i najkraći put ka sticanju zvanja profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, naglašeno je danas u Lajkovcu.

Više informacija u vezi sa prijavljivanjem za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2023. godini zainteresovani kandidati mogu da dobiju u centrima Ministarstva odbrane u svojim opštinama i na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/lat/18092/javni-oglas-za-prijavu-kandidata-za-dobrovoljno-sluzenje-vojnog-roka-sa-oruzjem-18092

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Related posts

Leave a Comment