OBAVEŠTENJE

Prema usmenom obaveštenju JPKP Lazarevac, zbog kvara smanjen je pritisak na magistralnom cevovodu, usled čega samo korisnici u nižim delovoma imaju vodu, dok korisnici u višim delovima imaju bitno smanjen pritisak ili su bez vode.

Kako saznajemo, nadležni nastoje da kvar saniraju u što je moguće kraćem roku i da što pre uspostave redovan režim vodosnabdevanja za sve koji se snabdevaju sa izvorišta u Nepričavi.

Takođe, nadležni se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju za nastalu situaciju, u nadi da će sve biti rešeno u optimalnom roku.  

Related posts

Leave a Comment