IMENOVANI NOVI V.D. GENERALNOG DIREKTORA I PREDSEDNIK NO EPS AD

Nadzorni odbor Akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije je na danas održanoj sednici za novog v. d. generalnog direktora EPS AD postavio Dušana Živkovića. Živković je od 2021. u Elektrodistribuciji Srbije rukovodio službom zaduženom za merne grupe i obnovljive izvore energije u distributivnoj mreži. Pre toga se više od 30 godina bavio investicijama, obnovljivim izvorima energije i razvojem proizvodnih kapaciteta na rukovodećim pozicijama u okviru Elektroprivrede Srbije, navedeno je u Saopštenju kojim se oglasio Sektor za odnose sa javnošću EPS AD.

Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije je izabrao i Olufa Ulseta za predsednika Nadzornog odbora.

„Imenovanjem novog v. d. generalnog direktora ulazimo u proces formiranja izvršnog odbora koji će operativno rukovoditi radom Elektroprivrede Srbije. Novi v. d. direktor je privremeno rešenje, a javni konkurs za poziciju generalnog direktora ćemo raspisati u narednim nedeljama”, poručio je Oluf Ulset, predsednik NO EPS AD.

 Foto: Oluf Ulset i Dušan Živković

Related posts

Leave a Comment