TRIBINA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIMA

Za penzionere udruženja “Kolubara”, jednog od tri lajkovačka udruženja penzionera, danas je realizovana tematska tribina povodom obeležavanja 15. juna – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starima.

Tribina na temu nasilja nad starima realizovana je u saradnji Odeljenja u Lajkovcu Međuopštinskog  Centra za socijalni rad “Solidarnost”, Doma zdravlja i Crvenog krsta Lajkovac. 

Tribinu je vodila volonter Crvenog krsta Lajkovac Snežana Lacmanović, a govornici su bili Marina Ranković rukovodilac Odeljenja Centra za socijalni rad u Lajkovcu, Zorica Stanković i Ivana Gudović iz patronažne služba Doma zdravlja, i Slađana Marković zdravstveni medijator za romska pitanja Doma zdravlja Lajkovac.

Crveni krst Lajkovac izražava zahvalnost Miloradu Bojičiću, predsedniku Udruženja penzionera Kolubara koji je pomogao da se tribina realizuje.

Svaka vrsta nasilja je u malim sredinama tabu tema, a posebno nasilje nad starima. Evidentno je da je ova vrsta nasilja prisutna i u savremenom društvu, kao i da populacija starih nekako uvek nastoji da taj problem prikrije. Zato je važno o ovoj temi govoriti javno.

Naglašeno je da postoje brojni faktori rizika od nasilja, kao i tipovi nasilja nad starim licima.

Kao najčešči tipovi nasilja nad starijim osobama apostrofirani su: fizičko nasilje, psihološko nasilje, finansijsko – odnosno materijalno nasilje ili eksploatacija , seksualno nasilje, zanemarivanje, samozanemarivanje, napuštanje…

U Srbiji je 16% starijih žena starosti od 65 do 74 godine doživelo neki oblik nasilja nakon navršene 65. godine života. Ovaj vid nasilja je prikriven, a njegove žrtve se retko odlučuju da ga prijave..

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaka šesta osoba starija od 60 godina doživela je neki vid zlostavljanja. Zbog toga su Ujedinjene nacije 15. jun proglasile za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Stope zlostavljanja starijih osoba su visoke u ustanovama kao što su domovi za stare i ustanove za dugotrajnu negu, sa 2 od 3 člana osoblja koji priznaju da su počinili zlostavljanje u protekloj godini, preko 68 miliona starijih žena širom sveta doživelo je neki oblik nasilja, a ova vrsta nasilja ipak nije dobila istu javno zdravstvenu pažnju kao i drugi oblici nasilja ili čak istu pažnju u okviru postojeće prevencije nasilja nad ženama.

Treba imati u vidu, da je briga o starima u najvećoj meri povezana sa ekonomskim i kulturnim razvojem društva, od kojeg zavisi kako ćemo živeti u poznim godinama, kao i to da svi sistemi zajedno moraju da ulože puno snage kako bi naši stari živeli bezbrižnije, mirnije, srećnije i zadovoljnije. Ono što sada mi ostavimo, to će nas sačekati u nekoj budućnosti, jer svi mi starimo! – samo su neke od poruka sa današnje tribine u Lajkovcu.

Ovom tribinom organizatori su podsetili lokalnu zajednicu na Program brige o starijma i naravno na međugeneracijsku solidarnost i važnost odnosa mladih prema starijima, kao i značaj starijih volontera koji svakodnevno promovišu pozitivnu sliku starenja.

Related posts

Leave a Comment