PROLEĆNO KOŠENJE ZELENIH POVRŠINA

Uprkos činjenici da prolećnu sezonu košenja zelenih površina prati nestabilno vreme sa velikim brojem kišnih dana, ekipe “Gradske čistoće” intenzivno rade na košenju svih zelenih površina utvrđenih Planom i programom održavanja.

Sugrađani svakodnevno mogu videti ekipe komunalnog preduzeća koje tarupom kose sve veće zelene površine, a pri košenju zelenih površina, prioritet imaju površine pored puteva Prvog reda, kao i zelene povrsine između trotoara i kolovoza. Posebna pažnja posvećuje se košenju zelenih površina na grobljima, koje se odvija po planiranom rasporedu, a čiju dinamiku diruguju vremenski uslovi.

Radnici komunalnog sa trimerom svakodnevno su prisutni na terenu, a rezultati prolećnog košenja vidljivo doprinose lepšem izgledu okruženja.

Vremenske prilike ne idu na ruku ovom poslu, a posao je prilično obiman.  

Sve raspoložive ekipe JP “Gradska čistoća” angažovane su na prolećnom čišćenju i uređenju, a akcenat je trenutno na uređenju zelenih površina.  

Paralelno, komunanalno preduzeće obavlja sve svoje redovne aktivnosti, uključujući i brojne intervencije na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži, a posebnu pažnju posvećuje osavremenjavanju u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima.

Related posts

Leave a Comment