JAVNI UVID STRATEGIJE POLJOPRIVREDE 2016.-2025.

Opštinska uprava opštine Lajkovac, Odeljenje za privredu i imovinsko-pravne poslove

O G L A Š A V A

izlaganje na javni uvid
nacrta Revizije strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Lajkovac u periodu 2016-2025. godine

Javni uvid vršiće se od 08.09.2016. – 27.09.2016. godine u kancelariji br.309, na trećem spratu Opštinske uprave Lajkovac, Odeljenje za privredu i imovinsko-pravne poslove, svakim radnim danom od 10:00 – 14:00 časova.

Nacrt Revizije strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Lajkovac u periodu 2016-2025.godine biće izložen u kancelariji br.309, na trećem spratu opštinske uprave Lajkovac i na sajtu Opštine Lajkovac .

Javnom uvidu prisustvovaće predstavnici Opštinske uprave opštine Lajkovac, Odeljenja za privredu i imovinsko-pravne poslove.

U toku javnog uvida, sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu podneti primedbe na izloženi nacrt Revizije strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Lajkovac u periodu 2016- 2025. godine i predati ih u pisanom obliku lično stručnom saradniku Dušanu Radoviću ili na e-mail adresu poljoprivreda.lajkovac@gmail.com do 29.09.2016.godine do 14:00 časova.

Javna prezentacija nacrta Revizije strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Lajkovac u periodu 2016-2025. godine, održaće se u petak, 30.09.2016. godine, u Maloj sali Opštine Lajkovac, sa početkom u 12:00 časova.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC
ODELJENJE ZA PRIVREDU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Related posts