DVE BITNE INVESTICIJE KOMUNALNOG PREDUZEĆA

Nakon svih neophodnih procedura, stekli su se uslovi za dve bitne investicije za lajkovačko komunalno preduzeće „Gradska čistoća“, koje će se realizovati u narednom periodu.

Pre svega, to je kupovina novog smećara vrednosti 17 miliona dinara, koja će se realizovati do kraja godine. Dinamika realizacije ove investicije će zavisiti od toka nabavke, a svakako do kraja godine biće obnovljen vozni park preduzeća, čime će odnošenje smeća biti bolje nego u prethodnom periodu.

Drugo, stekli su se uslovi za kupovinu savremenih vodomera sa softverom i pratećom opremom za daljinsko očitavanje, koji se očitavaju mobilnim GPRS uređajima, bez fizičkog očitavanja kao do sada. Ovom investicijom biće zamenjen deo vodomera, jer ih ukupno ima preko tri hiljade.

Obe investicije bitno će doprineti kvalitetu pružanja komunalnih usluga građanima.

Related posts

Leave a Comment