OBJAVLJENA PRELIMINARNA RANG LISTA ZA BANJSKU REHABILITACIJU PENZIONERA, PRIGOVORI DO 7. APRILA

Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje obajvio je preliminarne rang liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije.

Ove liste se mogu naći na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”, i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda PIO, uključujući i Opštinsku organizaciju penzionera Lajkovac.

Na Oglas Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju u banjama prijavila su se 64 lajkovačka penzionera, od kojih je 12 penzionera  sa područja opštine Lajkovac ostvarilo pravo na besplatni oporavak u banjama Srbije.

Objavljene su po kategorijima i sve rang liste penzionera koji nisu ostvarili pravo na besplatnu banjsku rehabilitaciju (koristili ovu mogućnost prethodne tri godine, veći iznos penzija, korisnici inostranih penzija …),  tako da svi mogu ostvariti uvid u razloge neostvarivanja ovog prava.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 37.809 dinara.

Uslovi konkurisanja nisu menjani u odnosu na prethodnu godinu, tako da pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine imaju korisnici čija penzija ne prelazi iznos prosečne, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili ovo pravo u prethodne tri godine. Ovo pravo mogu da ostvare i svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 37.809 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Kako je saopšteno, prigovor na preliminarnu rang-listu može se uložiti u roku od pet radnih dana, odnosno od 3. do 7. aprila 2023. godine.

Iz Fonda PIO navode da  je ove godine stiglo oko 72.000 prijava za besplatnu rehabilitaciju u banjama, a konačna rang-lista biće objavljena 19. aprila.

Nakon objavljivanja konačne rang-liste i po završetku procedure, očekuje se da prvi penzioneri uskoro krenu u banje na oporavak.

Related posts

Leave a Comment