ŽUKO NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI “RURALNE EVROPLJANKE”

Dok je jedan deo ŽUKO tima ovih dana bio angažovan na posetama srednjim školama na području Kolubarskog okruga, drugi deo tima bio je u Novom Sadu, gde je u Privrednoj komori Vojvodine učestvovao na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Ruralne Evropljanke”.

U ime Ženskog udruženja kolubarskog okruga, Katarina Ranković predstavila je na međunarodnoj konferenciji u Novom Sadu aktuelni jednogodišnji projekat Koliki je moj deo? koji se bavi ženskim pravom na nasledstvo, a ima za cilj smanjenje rodnih stereotipa i slabljenje postojećih zajedničkih obrazaca nasleđivanja, po kojima muškarac treba da bude vlasnik imovine. Svoju prezentaciju, Katarina je iscrpno potkrepila prilično poražavajućim podacima u ovoj oblasti.

“U Srbiji samo 25%  žena ima imovinu upisanu na svoje ime. Preme poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, u Srbiji živi 200 hiljada žena više, nego muškaraca. Dakle, analizom dolazimo do toga da u Srbiji živi otprilike 49% muškaraca, koji poseduju 75% imovine u našoj zemlji. Zakon kaže da smo jednaki ali jesmo li i u praksi?”- naglašeno je, između ostalog.

Što se tiče zakona, muškarci i žene imaju ista prava, međutim praksa kaže suprotno. Postoji veliki jaz i podaci kažu da se skoro svaka druga žena odriče nasledstva u korist muških članova porodice. Razlog su rodni stereotipi u kojima živimo otkad se rodimo i tako kroz život budemo vaspitani da nasledstvo uglavnom treba da pripadne muškarcima. Kada smo tako vaspitani, jako je teško odupreti se stegama u kojima smo godinama živeli.

Podaci kažu da su žene u skoro 50% slučajeva isključene iz reda naslednika i to se najčešće voljno odreknu nasledstva u korist muških članova, zbog tradicionalnog vaspitanja i jer je tako “red”.

Realizacijom ovog projekta, radi se intenzivno na razbijanju stereotipa vezanih za neravnomerno nasleđivanja imovine između muškaraca i žena. Evidentno je da se i u 21. veku događa da se su žene isključene iz reda naslednika u korist muških članova i to u čak 43,2% slučajeva.

Projekat ima za cilj smanjenje rodnih stereotipa i slabljenje postojećih zajedničkih obrazaca nasleđivanja po kojima muškarac treba da bude vlasnik imovine. Kroz kampanju, informisanje i edukaciju stanovništva u sedam lokalnih samouprava: Lazarevac, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Mladenovac i Aranđelovac, ŽUKO želi da obuhvati što veći broj građana i građanki, jer prema popisu iz 2011. godine na ovim  prostorima živi ukupno 213.493 stanovnika od kojih su 109.224 žene.

„Potrebno je povećati svest stanovnika, posebno žena sa ruralnog područja, o pravima u oblasti nasleđivanja i o negativnom uticaju rodno zasnovanih stereotipa i tradicionalnih obrazaca na položaj žena u društvu“, poručuju realizatori projekta.

Kroz projekat “Koliki je moj deo” organizovana je besplatna pravna pomoć za sve žene koje se nalaze u procesu raspodele nasledstva i žele da zaštite svoje interese. Pozivom na broj 065/ 2093 – 309 mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za proces u kom se nalaze i koje su zakonske mogućnosti. Projekat je podržan od strane UN Women-a,“ nsglasila je Katarina Ranković iz ŽUKO-a, u ime realizatora projekta.

Međunarodna konferencija “Ruralne Evropljanke” ima za cilj povezivanje i stvaranje partnerstava za nove EU projekte u oblasti ruralnog turizma sa akcentom na žene koje pokreću biznis, kao i na žene koje već posluju u ruralnim regijama Hrvatske, Srbije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine.

Inicijator projekta je Hrvatska zadruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo” iz Zagreba, kojoj su se pridružili organizacije iz Hrvatske, Srbije, Severne Makedonije i BiH.

Related posts

Leave a Comment