PRIDRUŽI SE OMLADINSKOM ODBORU UNICEF-a U SRBIJI

Otvoren je poziv za nove članove i članice!

UNICEF Srbija traži mlade zagovornike koji žele da se pridruže Omladinskom odboru za 2023-2024. godinu. Dvadeset pet mladih aktivista predstavljaće UNICEF na nacionalnim i internacionalnim događajima, promovisaće njegove vrednosti i ciljeve, i pomoći će u kreiranju relevantnih programa za decu i mlade.

Omladinski odbor UNICEF-a sastoji se od mladih lidera koji poseduju dobre organizacione i zagovaračke veštine, interesovanje za unapređenje zajednice, kao i snažnu motivaciju da ojačaju ulogu mladih u društvu.

Članovi odbora se angažuju tokom dve godine, a proces izbora koordinira Program za mlade UNICEF-a Srbija. Kandidati se biraju na osnovu njihovih aktivnosti u zajednicama i motivacije. UNICEF nastoji da obezbedi jednaku zastupljenost različitih rodova, društvenih grupa, uzrasta i porekla. Namera je da se obezbedi prisustvo mladih ljudi iz različitih sredina i društvenih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom, romsku omladinu, mladu LGBTQI+ populaciju i mlade koji žive iz nepovoljnijim ekonomskim uslovima.

Članovi Omladinskog odbora za 2023-2024. godinu će:

 • učiti o ulozi UNICEF-a u Srbiji i zalagati se za decu i mlade na konferencijama, sastancima i događajima na visokom nivou
 • podržavati UNICEF u njegovim programskim aktivnostima
 • koristiti mogućnosti za učenje i obuku
 • učestvovati na nacionalnim i internacionalnim događajima, konferencijama, samitima, itd, kako bi predstavili aktivnosti i rezultate UNICEF-a
 • graditi veze između UNICEF-ovog Programa za mlade i mladih na lokalnom nivou kroz učešće u različitim aktivnostima
 • doprineti izgradnji onlajn zajednice mladih koji su zainteresovani za aktivnosti i programe UNICEF-a preko društvenih medija, npr. postavljanjem priča i objava na Instagramu
 • učestvovati u proizvodnji digitalnog sadržaja (tekstovi, blogovi, fotografije, video zapisi, intervjui) za UNICEF
 • promovisati ključne potrebe i preporuke mladih i zalagati se za njih pred donosiocima odluka i u zajednici

Članovi Omladinskog odbora UNICEF-a angažuju se na dobrovoljnoj bazi, bez finansijske naknade (UNICEF će pokriti troškove autobuskih karata za putovanja unutar Srbije). Svi članovi će dobiti zahvalnicu za svoj doprinos na kraju mandata.

Pozivaju se učesnici iz svih regiona Srbije da se prijave!

Od članova Omladinskog odbora se očekuje da ispune sledeće uslove:

 • Da imaju 15-24 godine
 • Imaju iskustva ili su zainteresovani za najmanje jednu od prioritetnih oblasti Programa za mlade (klimatske promene i zagađenje vazduha, mentalno zdravlje, aktivno učešće i neformalno obrazovanje)
 • Imaju dobre veštine umrežavanja i komunikacije, kao i sposobnost rada u timu
 • Iskazuju spremnost da aktivno učestvuju u svim aktivnostima i putuju lično na sastanke
 • Žive i školuju se u Srbiji
 • Njihov nivo govornog engleskog jezika dozvoljava svakodnevnu interakciju. Iako će se najveći deo aktivnosti Odbora odvijati na srpskom jeziku, za sastanke sa zvaničnicima može biti potreban i engleski jezik.

Preko svoje mreže partnera, UNICEF želi da dopre do adolescenata koji su isključeni i da podrži njihovo učešće i izgradi njihove kapacitete kako bi se unapredilo njihovo samopouzdanje, uključivanje i direktna zastupljenost.

Posebno će se uložiti napori da se postigne i izgradi solidarnost među adolescentima koji ne pohađaju školu i rade, adolescentima sa invaliditetom, adolescentkinjama, etničkim manjinskim grupama, adolescentima pogođenim HIV/AIDS-om, adolescentima u braku, adolescentima koji su staratelji ili roditelji, adolescentima koji nemaju državljanstvo, koji su izbeglice, interno raseljeni i/ili u pokretu, adolescentima u sistemu alternativnog staranja, adolescentima koji pripadaju lezbejskoj, gej, transrodnoj, interseks populaciji ili populaciji koja ispituje svoj seksualni ili rodni identitet(LGBTQI).

Pridružite se!

Rok za popunjavanje obrasca za prijavu je 15. decembar 2022. godine.

Ukoliko imate pitanja, molimo vas da kontaktirate Kseniju Mikhailovu, Youth Engagement Associate, na email adresu kmikhailova@unicef.org

Related posts

Leave a Comment