OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE: IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, UVID U POSEBAN BIRAČKI SPISAK

OBAVEŠTENJE:

Obaveštavaju se građani opštine Lajkovac da su, odlukom ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog br. 90-00-00024/2022-01 od 05.09.2022. godine, raspisani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 13.11.2022. godine.

Shodno Zakonu o nacinalnim savetima nacinalnih manjina (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18) i Pravilniku o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine (Službeni glasnik RS, br. 61/18) svaki punoletan građanin sa opštim biračkim pravom koji se izjasni kao pripadnik nacionalne manjine, može zatražiti da se upiše u Poseban birački spisak odgovarajuće nacionalne manjine.

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi Opštinskoj upravi Opštine Lajkovac, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica. Zahtevi za upis i promene u posebnom biračkom spisku mogu se podneti najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska odnosno do 28.10.2022. godine.

Pravo na uvid u poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak, kao i ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista.

 Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti neposredno u zgradi opštine Lajkovac, drugi sprat, soba 210, svakog radnog dana od 7-15 časova ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

                                                                                           NAČELNIK

                                                                                                     OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                           Mirjana Đaković, dipl. pravnik

Related posts

Leave a Comment