APEL UDRUŽENJA “IZLAZAK” POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PORODICE

“Droga ne može da zameni ljubav porodice”, apeluje Udruženje “Izlazak” povodom Međunarodnog dana porodice!

U susret Međunarodnom danu porodice, koji se tradicionalno obeležava 15. maja svake godine još od 1994. godine, Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava “Izlazak” apeluje na važnost uloge porodice u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti, kao i težak položaj u kome se ona nalazi usled negativnih efekata droga koji pogađaju sve članove na najrazličitije načine.

Ovogodišnja kampanja Udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava “Izlazak” povodom 26. juna – Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama biće posvećena upravo porodici, jer je samo zdrava, složna porodica koja zna da voli, razume i sasluša prevencija od nezdravih izbora i podrška na putu ka oporavku.

Opšte je poznato da zavisnost od droga štetno utiče na porodičnu dinamiku, narušava uspostavljene veze i slabi poverenje. Članovi porodice koji dožive da se njihova voljena osoba bori sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci često proživljavaju mnoštvo bolnih i suprotstavljenih emocija. Porodica često želi najbolje za njenog člana, ali isto tako može biti nesvesna da na određene načine pre odmaže nego što pomaže i time podržava patološki proces. Stoga, dok se zavisnik nalazi na tretmanu lečenja, potrebno je da i porodica uz pomoć stručnjaka prođe kroz svojevrsnu promenu, zaleči svoje rane i razvije nove veštine komunikacije i odnošenja prema životnim situacijama.

Potraži pomoć, kreni putem oporavka – poseti sajt izlazak.org za dodatne informacije i publikacije, pozovi besplatnu telefonsku liniju 0800 104 100 ili nam se obrati putem e-maila: info@izlazak.org

Od 1. januara 2020. godine, u okviru dugogodišnjeg regionalnog projekta “Biram Oporavak”, koje Udruženje “Izlazak” sprovodi zajedno sa partnerskim organizacijama “Proslavi oporavak” iz Bosne i Hercegovine i “Preporod” iz Crne Gore, pruženo je ukupno 3927 servisa, od čega je 49% usluga pruženo članovima porodica, 45,7% osobama zavisnim od droga, dok su ostale usluge bile usmerene na bliske osobe (prijatelji, članovi šire porodice, radne kolege).

Ono što se kroz rad udruženja pokazalo kao prepreka u započinjanju i održavanju oporavka zavisnika i porodice je: obeshrabrenje i odustajanje, nespremnost na promene, neprihvatanje problema, kozavisnost, naučena bespomoćnost – odnosno normalizacija života sa problemom zavisnosti, socijalna izolacija, manjak brige o sebi…

Sa druge strane, ono što pozitivno utiče na ishode i proces oporavka svih članova porodice je: svesnost o postojanju problema, želja – odluka i motivacija za promenom, rad na sebi i kontinuirano savetovanje, doslednost u postavljenim granicama i rad na komunikaciji, međusobna podrška članova porodice, prisustvo grupama podrške…

Udruženje „Izlazak“ prepoznaje potrebe i probleme koje sa sobom donosi zloupotreba droga, te svojim aktivnostima nastoji da unapredi međusektorsku saradnju, sruši postojeće predrasude i ojača porodicu kao glavnog faktora u borbi protiv bolesti zavisnosti. U te svrhe, pokrenulo je besplatno i anonimno savetovalište za problematiku zloupotrebe droga i publikovalo Priručnik „Šta (ne)raditi – priručnik za članove porodice“, koji sadrži ideje koje članovi porodice mogu primenjivati kada pokušavaju da se nose sa problemom zloupotrebe alkohola i/ili droge njima bliske osobe i može se besplatno preuzeti na sajtu izlazak.org

Related posts

Leave a Comment