APEL UDRUŽENJA “IZLAZAK” POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PORODICE

“Droga ne može da zameni ljubav porodice”, apeluje Udruženje “Izlazak” povodom Međunarodnog dana porodice! U susret Međunarodnom danu porodice, koji se tradicionalno obeležava 15. maja svake godine još od 1994. godine, Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava “Izlazak” apeluje na važnost uloge porodice u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti, kao i težak položaj u kome se ona nalazi usled negativnih efekata droga koji pogađaju sve članove na najrazličitije načine. Ovogodišnja kampanja Udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava “Izlazak” povodom 26.…

LOKALNA I NACIONALNA BRIGA O DECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Pionirskim koracima, u Lajkovcu je zaživeo Inkluzivni centar, čije osnivanje je iniciralo Udruženje BaziMili, za pomoć deci sa autuzom i drugim teškoćama u razvoju, koje su osnovali roditelji dece sa teškoćama u razvoju. Za konkretne i vidljive rezultate bila je neophodna pomoć i podrška lokalne samouprave, brojnih subjekata u lokalnoj zajednici, projektna podrška resornih organizacija, angažovanje volontera i bezbroj uloženih napora na razbijanju predrasuda u lokalnoj zajednici. Rezultati su danas vidljivi, na dobrobit prvenstveno dece I njihovih porodica, a i lokalne zajednice. Udruženje BaziMili je u samom startu krenulo sa…