LOKALNA I NACIONALNA BRIGA O DECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Pionirskim koracima, u Lajkovcu je zaživeo Inkluzivni centar, čije osnivanje je iniciralo Udruženje BaziMili, za pomoć deci sa autuzom i drugim teškoćama u razvoju, koje su osnovali roditelji dece sa teškoćama u razvoju. Za konkretne i vidljive rezultate bila je neophodna pomoć i podrška lokalne samouprave, brojnih subjekata u lokalnoj zajednici, projektna podrška resornih organizacija, angažovanje volontera i bezbroj uloženih napora na razbijanju predrasuda u lokalnoj zajednici. Rezultati su danas vidljivi, na dobrobit prvenstveno dece I njihovih porodica, a i lokalne zajednice.

Udruženje BaziMili je u samom startu krenulo sa ostvarivanjem onih prava dece sa teškoćama u razvoju koja su sadržana u zakonskoj regulativi, ali koja su pojedini roditelji u maloj sredini prepunoj tabua tek sporadično ostvarivali, a u nekim segmentima se krenulo i korak ispred svih.

Led je probijen. Zaživele su i nove usluge socijalne zaštite. Brojni roditelji dece sa teškoćama u razvoju su u međuvremeno počeli otvoreno da govore o problemima i poteškoćama na koje nailaze, čime sugerišu zajednici i na načine kojima se njihovi problem mogu olakšati i deca uključiti u kompletan život zajednice.

Inkluzivni centar u Lajkovcu, koji postoji duže od godinu dana i koji je zapravo pionir u okruženju, je sjajan primer drugim lokalnim zajednicama, a roditelje dece sa teškoćama u razvoju je posebno obradovao početak gradnje u Beogradu Nacionalnog centra za razvoj deteta i inkluziju.

Naime, kamen temeljac za Nacionalni centar za razvoj deteta i inkluziju “Ukras sveta”, namenjen deci sa smetnjama u razvoju postavljen je početkom godine na Bežanijskoj kosi, a ta ustanova biće mesto za sva pitanja, nedoumice, informacije za roditelje i decu, ali i za struku čiji su fokus deca sa teškoćama u razvoju.

Jedan od idejnih tvoraca projekta izgradnje Centra bila je Tamara Vučić, supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je prilikom postavljanja kamena temeljca rekla da je Centar jedinstven, jer podrazumeva da pod jednim krovom postoji sveobuhvatan pristup ovako važnoj temi kao što je rani razvoj, ali i zato što je država prepoznala značaj te teme.

Reč je o državnom projektu u koji će biti uloženo preko 20 miliona evra. Centrar će na planiranoj površini od oko 17.000 kvadratnih metara imati brojne sadržaje: bazen, fizio-sale, senzornu sobu, trenažni centar…

Izgradnja Centra za rani razvoj deteta i inkluziju je državni projekat Vlade Srbije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a podršku projektu Vlade Srbije pruža i UNICEF.

Centar će biti mesto edukacije za sve, čime će se ojačati i razvojna savetovališta u celoj Srbiji.

Kako saznajemo, u Srbiji je više od 60.000 dece predškolskog uzrasta u riziku od razvojnog kašnjenja ili već ima smetnje u razvoju, a postojeći kapaciteti u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, kao i u obrazovnom sistemu nisu dovoljni da odgovore na njihove potrebe i potrebe njihovih porodica.

Podaci pokazuju da pomaganje deci u ranom razvoju poboljšava kvalitet njihovog života i njihovo ukljičavanje u društvo i zajednicu.

Nacionalni centar za rani razvoj deteta i inkluziju je zamišljen tako da pruži dijagnostičku i terapijsku podršku za decu i njihove roditelje i staratelje, kao i specijalizovanu obuku i treninge za sve one koji se bave ranim razvojem dece. Centar će sadržati posebno opremljene prostorije za funkcionalnu procenu, dijagnostiku, posebne tretmane uređene tako da podsećaju na kućno okruženje. Kadar će činiti specijalisti pedijatrije, dečije psihijatrije, fizikalne medicine, dečije neurologije, specijalisti ORL medicine, stomatolozi, klinički lekari, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, a zdravstveni saradnici će biti defektolozi, logopedi, klinički psiholozi, socijalni radnici, vaspitači i pedagozi.

Uz punu podršku izgradnji Nacionalnog centra za rani razvoj deteta i inkluziju, osnivač i predsednica Udruženja BaziMili Lajkovac Milica Nikolić je konstatovala da se na svim nivoima na ovom planu stvari kreću na bolje i naglasila, da svi zajedno moramo da imamo u vidu da na svim nivoima treba graditi mrežu podrške osobama sa teškoćama u razvoju tokom njihovog celog života:  

“Lepo zvuči. Potrebno je. Briga o deci sa teškoćama u razvoju neminovno mora da krene od njihovog najranijeg uzrasta. Rana intervencija jeste bitna, ali videćemo kako će sve to na kraju izgledati i funkcionisati. Beograd nije Srbija i podrška i stručni kadar su potrebni i u ostalim gradovima Srbije, jer su u manjim mestima roditelji i deca prepušteni sami sebi. Takođe, pored rane intervencije, jako je bitno razvijati i uvoditi usluge socijalne zaštite koje nisu institucionalnog tipa. Ostaje pitanje, kada se prođe kroz ranu intervenciju, šta i gde onda? I ostaje činjenica da deca sa invaliditetom postaju osobe sa invaliditetom i da im je i dalje potrebna podrška! Mislim da je inkluzivni centar usmeren na ranu intervenciju potreban i koristan ukoliko se ne ostane na tome, ukoliko se na njega nadovezuje mreža usluga socijalne zaštite i drugih vrsta podrške za mlade i za osobe sa invaliditetom. U suprotnom, to će biti samo još jedna zgrada u Beogradu. Ne treba samo graditi objekte, treba “graditi stručnjake” i mrežu usluga – podrške tokom celog života za osobe sa invaliditetom i to ne samo u Beogradu, nego i u ostalim gradovima u Srbiji.”

Sasvim sigurno, praktična iskustva na svim nivoima u ovoj oblasti su dragocena. Roditelji dece sa teškoćama u razvoju definitivno nisu sami i mogu računati na podršku zajednice, od lokalne do nacionalne.

A nakon uspešno realizovane akcije prikuplanja sredstava za opremanje Inkluzivnog centra, lajkovački mališani će uskoro imati na raspolaganju u potpunosti adekvatno upodobljen i opremljen prostor u kome će uz brižljivo osmišljene sadržaje moći da borave, druže se i ovladavaju novim veštinama.

Related posts

Leave a Comment