LAJKOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA U MEĐUNARODNOM PROGRAMU EKO – ŠKOLE

OŠ “Mile Dubljević” Lajkovac se uključila u međunarodni program Eko- škola. Svaka škola koja se prijavi za učestvovanje u ovom programu treba da ispuni određene kriterijume, nakon čega dobija Povelju o statusu i Zelenu zastavu sa znakom Eko – škole.

Direktorka škole Biljana Žujović je ovim lepim povodom za portal lajkovacnadlanu.rs reka:

“Projekat ima za cilj da poveća ekološku svest učenika, zaposlenih i zajednice. Pored toga, škole imaju priliku da stvore veze sa drugim školama na nacionalnom i međunarodnom nivou,stvarajući sredstva za kulturne razmene,poboljšanje jezika i razmeni ideja obrazovanja za životnu sredinu. Od velikog značaja je podrška lokalne zajednice koja je spremna da aktivnim participiranjem da doprinos održivom razvoju zajednice u oblasti zaštite životne sredine. Naša saradnja sa lokalnom zajednicom kada je u pitanju zaštita  životne sredine je postojala i pre ovog Programa.

Pred nama je sada planiranje i realizovanje aktivnosti vezanih za očuvanje životne sredine i usvajanje ekološki odgovornijeg ponašanja.”

Međunarodni program „EKO-ŠKOLE“ ima za cilj podizanje svesti učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog društva, kroz zabavu i aktivno učenje. Pri tome se pod “eko-školama” podrazumevaju svi nivoi obrazovnih ustanova, od predškolskih, preko osnovno- i srednjo-školskih, do visokoškolskih.

U program se dobrovoljno prijavljuju obrazovno-vaspitne ustanove i svaka ustanova koja se prijavi da učestvuje u programu prolazi kroz proces od sedam koraka, radeći na osnaživanju mladih da samostalno vode akcije i učestvuju u procesima kad god i gde god je to moguće. Napredak tima koji se priključio programu prati se kroz ishode učenja, promenu stava i ponašanja učenika, školskog kolektiva i lokalne zajednice. Na kraju procesa, Eko-škola koja ispuni sve postavljene planove, kriterijume i ostvari vidljivi napredak, dobija „Zelenu zastavu“. Trenutno u programu učestvuje 130 obrazovno-vaspitnih ustanova sa teritorije čitave Srbije, iz preko 30 lokalnih zajednica.

Program Eko-škole napravljen je 1992. godine, kao odgovor na potrebe identifikovane od strane Ujedinjenih nacija, na Konferenciji o životnoj sredini i razvoju. Prve Eko-škole počele su sa radom 1994. godine u Danskoj, Nemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji, uz podršku Evropske komisije.

Related posts

Leave a Comment