IMENOVAN NOVI SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac usvojili su na današnjoj sednici jedinu predloženu Odluku o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije.

U Opštinsku izbornu komisiju opštine Lajkovac u stalnom sastavu imenovani su:

                1) za predsednika Jasmina Joksimović, dipl. pravnik, iz Pepeljevca, na predlog odborničke grupe ”Aleksandar Vučić – za našu decu”, 

                – za zamenika predsednika Dragan Perišić, dipl. pravnik, iz Jabučja, na predlog odborničke grupe ”Aleksandar Vučić – za našu decu”, 

                2) za člana Danijela Arsenović, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”Aleksandar Vučić – za našu decu”, 

                – za zamenika člana Dušica Ivanović, iz Vračevića, na predlog odborničke grupe ”Aleksandar Vučić – za našu decu”, 

                3) za člana Nikola Radivojević, iz Rubribreze, na predlog odborničke grupe ”Aleksandar Vučić – za našu decu”, 

                – za zamenika člana Marijana Selenić, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”Aleksandar Vučić – za našu decu”, 

                4) za člana Dalibor Boljanović, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”SPS-JS”,

                – za zamenika člana Veljko Jeremić, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”SPS-JS”,

                5) za člana Jovan Savičić, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”SPS-JS”,

                – za zamenika člana Brankica Nikolić, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”SPS-JS”,

                6) za člana Ljubomir Kostić, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”Za bolji Lajkovac”,

                – za zamenika člana Vladimir Milić, iz Lajkovca, na predlog odborničke grupe ”Za bolji Lajkovac”;

                7) za člana Saša Uzon, iz Lajkovca, na predlog grupe odbornika sa izborne liste ”Inicijativa za Lajkovac – Aleksandar Šestović”,

                – za zamenika člana Trifko Aleksandrić, iz Lajkovca, na predlog grupe odbornika sa izborne liste ”Inicijativa za Lajkovac – Aleksandar Šestović”,

                8) za sekretara Mirjana Đaković, dipl. pravnik, iz Pridvorice, na predlog predsednika Skupštine opštine Lajkovac,

                – za zamenika sekretara Milesa Pavlović, dipl.pravnik, iz Lajkovca, na predlog predsednika Skupštine opštine Lajkovac.

                 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u ”Službenom glasniku opštine Lajkovac” i na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije.

             Odluku je na smoj sednici obrazložila predsednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine LajkovacMila Lončar Mitrović:

           “Pravni osnov za donošenje odluke sadržan je u Zakonu o lokalnim izborima, kojim je utvrđeno da predsednika, članove, zamenika predsednika i zamenike članova izborne komisije imenuje skupština jedinice lokalne samouprave.

                Propisano je da skupština obrazuje izbornu komisiju u skladu sa ovim zakonom u roku od sedam dana od njegovog stupanja na snagu. Zakon o lokalnim izborima je stupio na snagu 08.02.2022. godine, odnosno narednog dana od dana kada je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

                S obzirom na to da u opštini Lajkovac na dan stupanja na snagu Zakona ima ispod 50.000  birača upisanih u Jedinstveni birački spisak, Opštinsku izbornu komisiju čine predsednik, 6 članova, zamenik predsednika i 6 zamenika članova.

                Za predsednika i zamenika predsednika izborne komisije može da bude imenovano samo ono lice koje ima visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka.

                članovi i zamenici članova izborne komisije u stalnom sastavu imenuju se na predlog odborničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju odbornika koji pripadaju odborničkim grupama, s tim da nijedna odbornička grupa ne može da predloži više od polovine članova i zamenika članova izborne komisije u stalnom sastavu.

                U skladu sa navedenim, pravo da predlože lica u Opštinsku izbornu komisiju pripada sledećim odborničkim grupama: Odborničkoj grupi ”Aleksandar Vučić – za našu decu” sa 25 odbornika, Odborničkoj grupi koalicije SPS-JS sa 5 odbornika i Odborničkoj grupi ”Za bolji Lajkovac” sa 3 odbornika. Pravo da predlože člana ili zamenika člana u Opštinskoj izbornoj komisiji pripada i dvojici odbornika sa izborne liste ”Inicijativa za Lajkovac – Aleksandar Šestović”.

                S obzirom da Odbornička grupa ”Aleksandar Vučić – za našu decu” ima 25 odbornika, odnosno više od polovine od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine Lajkovac, ona ima pravo da predloži predsednika, zamenika predsednika i 2 člana i 2 zamenika članova Opštinske izborne komisije.

                Shodno Zakonu, učesnici u radu izborne komisije bez prava odlučivanja su sekretar izborne komisije i zamenik sekretara izborne komisije, koje imenuje skupština na predlog predsednika skupštine, pri čemu za sekretara i zamenika sekretara mogu da budu imenovani sekretar skupštine, zamenik sekretara skupštine, načelnik opštinske uprave, zamenik načelnika  opštinske uprave ili lice iz reda zaposlenih u opštinskoj upravi koje ima visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka.”

Related posts

Leave a Comment