POTPISAN UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA, POSAO ZA JOŠ JEDNOG VRŠIOCA USLUGE

Opština Lajkovac i Centar za defektologiju i autizam ”Artemida” sa sedištem u Nišu, nakon sprovedene neophodne zakonske procedure, potpisali su Ugovor o pružanju usluge Lični pratilac deteta.

Centar za defektologiju i autizam ”Artemida” sa sedištem u Nišu je ustanova sa stažom dugim 18 godina i  bavi se decom sa smetnjama u razvoju na više različitih načina. Pored rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju, licencirana je ustanova za uslugu ličnih pratilaca dece, personalne asistencije i pomoć u kući za stara lica i lica sa smetnjama u razvoju od strane Ministarstva za rad, zaposljavanje i socijalna pitanja.

Marina Stanković, direktor Centra za defektologiju “Artemida” Niš je tim povodom za portal lajkovacnadlanu.rs pojasnila detalje ugovora i ukazala na potrebu radnog angažovanja još jednog lica za vršenje usluge lični pratilac deteta na području opštine Lajkovac:

“Prethodne godine smo uspešno realizovali uslugu lični pratilac deteta u 9 gradova širom Srbije, aktuelno uslugu pružamo u 7 gradova, uključujući i opštinu Lajkovac.

Sa opštinom Lajkovac potpisan je Ugovor o pružanju usluge Lični pratilac deteta 21.09.2021. godine i traje do 21.06.2022. godine, za 2 korisnika.

Ovim putem, Centar “Artemida” koristi priliku da ukaže na potrebu za radnim angažovanjem jednog lica, koje će obavljati aktivnosti ličnog pratioca. (Jedno lice je već radno angažovano.)

Pružanje usluge Ličnog pratioca deteta podrazumeva pomoć detetu sa invaliditetom ili razvojnim smetnjama, pri svakodnevnom funkcionisanju tj. vođenju i dovođenju iz škole/vrtića, boravak sa detetom u školi, pomoć pri održavanju lične higijene, oblačenju, kretanju, pripremi knjiga i opreme za školu ili vrtić i slične segmente pomoći. “

Potrebna znanja i veštine lica za obavljanje aktivnosti ličnog pratioca. su:

– minimum IV stepen stručne spreme

– empatičnost

– komunikativnost

– akreditovana obuka za ličnog pratioca deteta (poželjno)

– iskustvo u radu sa decom

Za više informacija, zainteresovani mogu  pozvati na broj telefona: 064/ 8708 – 979, radnim danima od 10 do 15 časova.

Ovim činom, opština Lajkovac praktično otpočinje sa uslugom socijalne zaštite Lični pratilac deteta. Usluga Lični pratilac deteta dostupna je deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom, koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Related posts

Leave a Comment