JUBILEJ VRTIĆA

 

Na današnji danm 16. oktobra 1980. Skupština opštine Lajkovac donela je odluku o osnivanju dečjeg vrtića “Leptirić”.

Vrtić je počeo sa radom u februaru 1981. godine, sa tri vaspitne grupe koje su boravile u montažnom objektu kapaciteta 100 mesta.

Novi vrtić izgrađen je 1986. i njegov kapavitet bio je takođe 100 mesta. Od otvaranja objekta do 2000. godine direktor ustanove bila je Ljubica Milovanovic, logoped.

Dvehiljadite direktor ustanove bila je Snezana Žunjic, dipl. socijalni radnik.

Od aprila 2001. direktor ustanove je Mila Lončar Mitrović, profesor razredne nastave.

Treba reći, da je lokalna zajednica, kao osnivač,  uvek i u kontinuitetu imala sluha za organizovanu brigu o deci, pratila potrebe i pružala punu podršku radu vrtića.

1. oktobra 2018. godune stavljen je u funkciju novoizgrađeni moderan objekat kapaciteta 300 mesta, čime je izvršen potpun obuhvat dece i ukinuta lista čekanja.

Novi, moderan objekat , izgrađen i opremljen po svim standardima i najviša ocena dobijena kod spoljašnjeg vrednovanja su najveći uspesi na ovom planu.

Najveći kvalitet je 78 radnika vrtića, koji su stručni i motivisani da rade sa decom.

Nema osobe koja je bilo kojim povodom kročila u Lajkovac, a da nije primetila savršeno funkcionisanje ove ustanove. Otvaranjem novoizgrađenog objekta vrtića od 1305 kvadrata, upravo u 2018.-toj godini, stavljena je kruna na višedecenijsku otganizovanu brigu o deci, koja u lajkovačkoj opštini datira još od 1934.- te godine. Ovim činom su nakon 34 godine po prvi put prošireni kapaciteti lajkovačkog vrtića! Lajkovac je tada bio prvi u u okruženju koji nije imao liste čekanja, a deca su punom kontinuitetu dobila najsavršenije moguće uslove i najkompleksniju brigu, vaspitanje i obrazovanje.

Za lajkovački vrtić vezani su sve sami uspesi, pa je Lajkovac prepoznatljiv, između ostalog, upravo po sjajnom vrtiću u kome su uslovi evropski i na kojima bi pozavideli i veliki gradovi.
Upravo “Leptirič” je doneo Lajkovcu i Plaketu – Opština budućnosti.

Rad ove već prestižne predškolske ustanove obeležili su: mnoge nagrade na festivalima i karnevalima, novoizgrađeni objekat vrtića, 2009.- te pomenuta nagrada Opština Lajkovac- Opština budućnosti – za dečje stvaralaštvo, nagrada Privredne komore i Kluba novinara, najviša ocena u Spoljašnjem vrednovanju od strane Ministarstva prosvete…

I dalje u svakom segmentu ustanova hvata korak sa vremenom i nastoji da pruži što kvalitetniju uslugu i što optimalnije uslove za boravak dece u vrtiću. Novina je bila i rad sa decom migranata. Formiran je i Tim za praćenje i razvoj ustanove. U svakom momentu svog postojanja, ustanova je bila na punoj visini zadatka, služila je kao reper mnogima i bila svojevrsni zaštitni znak Lajkovca. Roditelji, kao partneri u obrazovanju i vaspitanju dece uvek su maksimalno uključeni u život ustanove. Ustanova je otvorena za saradnju, kako sa roditeljima, lokalnom zajednicom, tako i vrtićima širom Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, tako da je do sada uspešno učestvovala na svim važnijim festivalima i susretima dečijeg stvaralaštva u okruženju.

Brojne osvojene nagrade i zapažena učešća dece na svim važnijim dečijim manifestacijama upravo su svojevrsna nagrada za sav uloženi trud. Iako mali, mališani “Leptirića” dali su značajan doprinos promociji i afirmaciji Lajkovca i svoje ustanove.

Related posts