BROJNE OLAKŠICE PAROVIMA I 445 BEBA

 

Od početka rada centra 2012. godine do danas rođeno je 445 beba iz procesa biološki potpomognute oplodnje odseka za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo. Prva beba valjevskog centra rođena je 1. septembra 2013.godine, a malih Valjevaca kojima je tim dr Budimirovića pomogao da dođu na svet do sada ima 89.

“Tokom vanrednog stanja svi započeti procesi su nastavljeni do momenta embriotransfera. Nismo radili embriotransfere i nakon toga smo zamrzavali te embrione. Nakon ukidanja vanrednog stanja, preporuke su bile da se nastavi sa započetim procesima uz poštovanje svih mera, tako da smo odmrzavali embrione i nastavljali dalje celu priču. U drugom talasu, stav je bio da se takođe obustavi rad, međutim, najnovije preporuke, jer će pandemija verovatno da traje, su da se procesi vantelesne oplodnje rade uz maksimalno poštovanje svih mera. Dakle socijalna distanca, maske, kao i da se svi parovi moraju detaljno upoznati sa potencijalnim rizicima. Parovi kada dođu kod nas popunjavaju jedan upitnik i uz detaljne informacije daju saglasnost da procedura počne. Takođe, mi obavezno sve testiramo koje uključujemo u proces. U avgustu smo počeli sve dijagnostičke i terapijske procedure redovno da radimo, a odmrzavamo i u međuvremenu zamrznute embrione, a radimo i nove stimulacije,” rekao je dr Branko Budimirović, šef odseka za VTO, dodajući da je i tokom vanrednog stanja i prekida redovnog rada, sa parovima nesmetano odvijana komunikacija.

U narednom periodu će se poštovati prioriteti i datumi i redosled koji su ustanovljeni putem održanih komisija, ali dr Budimirović navodi da će svi parovi koji žele roditeljstvo svakako stići da ostavre to bez obzira na kratkotrajno odlaganje usled borbe sa pandemijom. Dr Budimirović je naglasio, da nema potrebe za jurenjem rokova i da parovi ne brinu da će im rešenje isteći, jer sva rešenja, koja su dobili u periodu od polovine prošle godine pa do uvođenja vanrednog stanja su produžena.

“Rešenja su produžena za period od šest meseci i mi strogo vodimo računa o redosledu tako da neće biti problema za parove. Budući roditelji imaju i olakšicu u objedinjavanju komisija. Parovi su ranije imali dve komisije pre dobijanja rešenja, prvostepenu koja se nalazila u lokalnim filijalama RFZO i drugostepenu koja je bila organizovana pri pojedinim centrima koji se bave ovim procesima. U poslednja dva meseca te dve komisije su objedinjene i sve se odigrava na jednom mestu, dakle gde je ranije bila drugostepena komisija, u centru za VTO. To je jedna značajna olakšica za sve parove jer svu dokumentaciju prikazuju na jednom mestu i sve se brže završava u istom danu dobijaju rešenje. U međuvreemnu je još povećan broj postupaka, a podignuta je i starosna granica godina. Žene sada ostvaruju pravo na finansiranje od strane Republičkog fonda do 43. rođendana, dakle značajno je da prođu republičku komisiju do tog datuma, a to rešenje važi narednih godinu dana, tako da možemo da radimo,” rekao je dr Budimirović.

Postižući visoko zacrtane ciljeve još od osnivanja 2012. godine valjevski centar za VTO, beleži značajne medicinske rezultate. Tako je od skorijih podviga značajno rođenje prve bebe iz odmrznutih oocita u julu 2018., a u avgustu 2020. uspešno je urađena procedura u lečenju onkofertiliteta. Od 445 rođenih beba nastalih u laboratoriji valjevskog centra, 235 je dečaka i 210 devojčica.

Related posts