OBAVEŠTENJE ZA POSLODAVCE – OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Na internet adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

http://www.rfzo.rs/index.php/prijavanaos/bolovanja-isplata

navedeni su dokazi za isplatu naknade zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kao dokaz propisan je i Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (Obrazac OZ-6 – Doznaka) na poleđini obračunat, potpisan i pečatiran (bez pečata za poslodavce osnovane po odredbama Zakona o privrednim društvima).

Obaveštavamo Vas da je za vreme vanrednog stanja omogućeno ostvarivanje prava na naknadu zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koja je dospela za vreme vanrednog stanja, bez Izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad (Obrazac OZ-6 – Doznaka).

Imajući u vidu nastalu situaciju, poslodavac, odnosno obveznik uplate doprinosa dužan je da matičnoj filijali osiguranika naknadno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja dostavi original Izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad (Obrazac OZ-6 – Doznaka).

Sve dodatne informacije možete dobiti upućivanjem dopisa na e-mail Filijale valjevo@rfzo.rs ili pozivanjem tel. 014/222-115.

S poštovanjem,

VD DIREKTORA FILIJALE
Milan Vilotić

Related posts