UDRUŽENJE BaziMili LAJKOVAC UJEDINILO SRBIJU

Na inicijativu Udruženja Bazi-Mili Lajkovac, koje je okupilo gotovo sva srodna udruženja i organizacije u Srbiji, nadležnim državnim institucijama upućena je na čak 20 adresa zajednička molba za zaštitu osoba sa autizmom za vreme vanrednog stanja.

Danas, na 2. april -Svetski dan autizma, u ime inicijatora zajedničkog obraćanja nadležnim institucijama, Milica Nikolić, kao predstavnik Udruženja Bazi-Mili Lajkovac, za PORTAL LAJKOVAC NA DLANU kaže:

“Zabrinuti za situaciju u kojoj se se, između ostalih, našle i osobe sa invaliditetom i njihove porodice, uputili smo otvoreno pismo nadležnim institucijama. Jasno nam je da je u državi vanredno stanje i da ima puno problema koje nadležne institucije trenutno pokušavaju da reše na najbolji mogući način, ali s obzirom da do sada, i pored apela koji su upućivani, nikakvi konkretniji koraci nisu preduzeti kada su u pitanju deca /mladi/ osobe sa invaliditetom, dali smo sebi za slobodno da predložimo mere koje smatramo da su u korist i za dobro svih nas. Nadamo se da će nadležne institucije imati razumevanja i da će shvatiti hitnost preduzimanja predloženih mera. Jako mi je drago da smo se okupili iz različitih krajeva Srbije i svi zajedno uputili ovo otvoreno pismo. Dobro je svako zlo koje nas spaja i loše svako dobro koje nas razdvaja. ”

Potpisnici zajedničke molbe, odnosno otvorenog pisma upućenog nadležnim državnim institucijama su: Udruženje Bazi-Mili Lajkovac; Centar za razvoj inkluzivnog društva Beograd; Udruženje Autizam-pravo na život Beograd; Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom; GU Autizam Valjevo; Savez Udruženja Srbije za pomoć osobama autizmom: Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kragujevac, Društvo za podršku osobama sa autizmom grada Novog Sada, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kruševac, Kraljevačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Užičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Šabačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Niš, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Pomoravskog okruga Jagodina, Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Subotica, Regionalno udruženje Južni Banat za pomoć osobama sa autizmom Bela Crkva, Udruženje za podršku osobama sa autizmom „Maslačak“ Sombor, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Novi Pazar, Udruženje „Govori glasno“ Vranje, Prizma Autizma Novi Sad.

Cilj je preduzimanje hitnih mera, kako bi se izbegli dodatni rizici za osobe sa autizmom, njihovo neposredno okruženje i samo medicinsko osoblje koje se bavi njihovom zdravstvenom negom.

Nadležne institucije mole se da razmotre i kao stručna tela usvoje mere pomoći u snabdevanju zaštitnim potrošnim materijalom koji se, kako je navedeno, teško nalazi u slobodnoj prodaji, a neophodan je ovoj izuzetno osetljivoj populaciji, a zatim i mere izuzimanja od naredbe o vremenskom ograničenju kretanja zbog neophodnosti održavanja rutine u svakodnevnim aktivnostima.

Ova molba predstavlja predlog skupa mera koje imaju za cilj da olakšaju život osobama sa autizmom i njihovim porodicama, kao i licima nadležnim za mere suzbijanja širenja bolesti i medicinskom osoblju u ovoj teškoj situaciji kada je, kako se dodaje, svaka saradnja i kvalitetno rešenje u svrhu suzbijanja bolesti i zaštite svih nas veoma dragoceno.

MOLBA ZA ZAŠTITU OSOBA SA AUTIZMOM U VREME MERA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Ovim putem se obraćamo kao roditelji, članovi porodice i prijatelji osoba sa autizmom.
Kako su stupile i počele da se sprovode mere na suzbijanju i sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od iste, obraćamo se sa molbom da se preduzmu hitne mere za pomoć i zaštitu osoba sa autizmom u ovoj situaciji i da se izbegnu dodatni rizici za tu populaciju, njihovo neposredno okruženje i samo medicinsko osoblje koje se bavi njihovom zdravstvenom negom.

Ovde podvlačimo da su u pitanju osobe sa autizmom koje nisu institucionalizovane, već žive u svom prirodnom okruženju, koju predstavlja njihova porodica.

Stoga molim da razmotrite i kao stručna tela (svako u okviru svoje nadležnosti i koordinirano) da usvojite sledeće mere:

1. Mere pomoći u snabdevanju zaštitnim potrošnim materijalom, koji se trenutno teško nalazi u slobodnoj prodaji, a neophodan je ovoj iznimno osetljivoj populaciji. Roditelji i staratelji osoba sa autizmom po prirodi svoje 24časovne angažovanosti, pogotovu u situaciji izmenjene rutine i boravka u ograničenom prostoru, nisu u stanju da obilaze apoteke i čekaju u redovima. ORGAN IZVRŠENJA – OPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (raspolaže evidencijom), ustanoviti dežurni telefon čijim pozivom bi roditelji iskazali potrebe za nedostajućim zaštitnim materijalom (alkohol, asepsol, maske, rukavice itd…). CSR trebuje potrebne količine, dobija ih po hitnoj proceduri i distribuira roditeljima po logističkim kapacitetima (dostava, lično preuzimanje, volonteri).

2. Mere izuzimanja od naredbe o vremenskom ograničenju kretanja iz razloga neophodnosti održavanja rutine u svakodnevnim aktivnostima, izbegavanja opasnosti pojava tantruma, meltdauna, agresije i samopovređivanja. ORGANI IZVRŠENJA – OPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (raspolaže evidencijom) na zahtev roditelja/staratelja izdaje potvrde, te o postojanju istih obavešta OPŠTINSKI MUP.

a. Da se odobri osobama sa autizmom da se drže svoje rutine i svakodnevnih aktivnosti, koje ne ugrožavaju higijenske i zdravstvene mere, a u cilju očuvanja njihovog psiho-fizičkog zdravlja.

b. Da se osobama sa autizmom, u pratnji jednog roditelja/staratelja ili člana porodice odobri izlazak i u toku policijskog časa u ograničenom vremenu i ograničenom prostoru u neposrednoj blizini mesta stanovanja.

c. Da se odobri izlazak roditelja/staratelja osoba sa autizmom starijih od 65 godina kao pratilaca osoba sa autizmom, ako nema mlađih, kada je to u interesu osobe sa autizmom, na kratak period i uz uz ograničenost kontakata.

d. Da nadležni organi sprovođenja mera, dobiju jasna uputstva o ovim odobrenjima, koja moraju da sadrže i obaveštenja, odnosno uputstva za pripadnike organa koji sprovode mere, jer se ne može očekivati od njih da budu kompetentni za njihovo stanje.

3. Mere zbrinjavanja osobe sa autizmom u slučaju da je neophodno da se roditelj, staratelj ili drugi član porodice smesti u karantin institucionalnog tipa, da se izdaju posebna uputstva za zaštitu prava osoba sa autizmom, koji u tom slučaju ostaju uskraćeni za primarnu zaštitu u okviru svoje porodice. ORGANI IZVRŠENJA – CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – obaveza formiranja stručnog tima koji bi pratio, sprovodio i koordinirao plansku samoizolaciju osobe sa autizmom:

a. Kako se ne bi ugrozilo njihovo stanje, kao i njihova elementarna prava

b. Mere načina i toka postupanja nadležnog osoblja koji moraju da deluju u takvim situacijama, jer osobe sa autizmom primarno ne komuniciraju na isti način kao tipična populacija.

c. Mere sprečavanja prisilne institucionalizacije osoba sa autizmom, već nalaženje vanrednih uslova za njihovo zbrinjavanje i negu.

d. Obezbeđenje finansijske sigurnosti osobe sa autizmom tj.posebnog ovlašćenja za prenos sredstava na ime tuđe nege i pomoći i drugih primanja.

e. Da se bilo kakve zakonske mere promene statusa, u bilo kom smislu, odlože do završetka vanrednog stanja i ukidanja mera za suzbijanje širenja bolest.

4. Mere u slučaju neophodnosti primene institucionalne izolacije (karantin u privremenom smeštaju kao što su Beogradski i Novosadski Sajam, hala Čair i sl.) osoba sa autizmom. ORGANI IZVRŠENJA – MINISTARSTVO ZDRAVLJA, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, MINISTARSTVO ODBRANE

a. Da se osobe sa autizmom ne stavljaju u kolektivni – masovni karantin, jer to predstavlja izuzetan stres i traumu za samu osobu sa autizmom i otežava bilo kakvu saradnju i negu istog.

b. Da se formiraju posebne, odvojene manje karantinske jedinice u regionalnim i većim centrima u koje bi se prevozile i smeštale obolele osobe sa autizmom, a koje imaju uslove koji se mogu prilagoditi njihovim potrebama, navikama i rutini. Ovo je neophodno radi bolje zdravstvene saradnje istih i olakšanog rada za medicinsko osoblje u situaciji kada je saradnja i komunikacija objektivno otežana.

c. Da se stručnom osoblju izdaju jasna i nedvosmislena uputstva, kao i da se stručni zdravstveni timovi u takvim izolacionim jedinicama dodatno dopune psihijatrima i defektolozima radi obezbeđenja lakše komunikacije i saradnje.

Ova molba predstavlja predlog skupa mera koje imaju za cilj da olakšaju život osobama sa autizmom i njihovim porodicama, kao i licima nadležnim za mere suzbijanja širenja bolesti i medicinskom osoblju u ovoj teškoj situaciji kada je svaka saradnja i kvalitetno rešenje u svrhu suzbijanja bolesti i zaštite svih nas veoma dragocena.

NAGLAŠAVAMO POTREBU HITNOSTI U SPROVOĐENJU !

Na listi primalaca molbe su:

1. Predsednik vlade Republike Srbije
2. Ministarstvo zdravlja
a. Kabinet Ministra
b. Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
c. Sektor za organizaciju zdravstvene službe
3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
a. Kabinet ministra
b. Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
c. Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
4. Ministarstvo odbrane
5. MUP Srbije
6. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
7. Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS
8. Klinika za pulmologiju KCS
9. KBC “Dragiša Mišović”
10. KBC Zemun
11. Klinika za opštu hirurgiju u Nišu
12. Institut za plućne bolesti Vojvodine u Novom Sadu
13. Zaštitnik prava osiguranih lica
14. Dr. Predrag Kon – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Lokalni/ Gradski Centar za socijalni rad (u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Lajkovcu…)
15. Zaštitnik građana – ombudsman
16. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
17. Kolubarski upravni okrug Republika Srbija
a. Šef odseka
18. Zavod za javno zdravlje Valjevo
a. Direktor
b. Načelnik centra
19. Forum pacijenata Srbije

Related posts