OBAVEŠTENJE O POČETKU IZDAVANJA POTVRDA ZA 2020.GODINU

Obaveštavamo osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da će Ispostava Lajkovac od ponedeljka 24.02.2020. godine početi sa izdavanjem Potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije za 2020. godinu.
Dokumentacija potrebna za dobijanje Potvrde je ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu godinu.

VD DIREKTORA FILIJALE
Milan Vilotić

Related posts