SKUPŠTINA USVOJILA TREĆI REBALANS BUDŽETA

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac usvojili su na novembarskoj sednici uobičajeno najpre Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Lajkovac za period januar – septembar. Izveštaj za devetomesečni period pokazao je odlično izvršene budžeta od 62,18%, što bi do kraja godine očekivano trebalo da rezultira odličnim procentom izvršenja, nezapamćenim prethodnih godina. Devetomesečna realizacija rashoda je manja i iznosi 45,71%, što će takođe očekivano biti bitno izmenjeno u poslednjem kvartalu godine.

Skupština opštine Lajkovac je na današnjoj 32. sednici usvojila Odluku o trećem rebalansu budžeta za 2019. godinu, po kojem je opštinski budžet manji za 40.100.138,66 dinara i iznosi 1.280.700.963,72 dinara. Na osnovu ostvarenja prihoda i primanja za prvih devet meseci i procene njihovog ostvarenja do kraja godine umanjeni su planirani prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina (tzv. Program rente) za 15 miliona dinara, kao i opšti prihodi budžeta (tzv. klasičan okvir) za oko 11,5 miliona dinara, od čega se 10 miliona odnosi na prihode od poreza na zarade. Trećim rebalansom umanjeni su i planirani izdaci za završne radove na Radića konaku i konaku Brene Mihailović, koji se odlažu za narednu godinu, u pitanju je 13,8 miliona. Jedino povećanje prihoda planirano je od naplate kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji Lajkovca i to milion dinara.

Zamenik predsednika Nenad Džajević odgovorio je na pokušaje predstavnika odborničke grupe DS-DSS Ranka Filipovića i Živorada Tufegdžića da umanjenje budžeta povežu sa nedavnim privođenjem dvoje zaposlenih u Opštinskoj upravi Lajkovac i potencijalnom štetom po budžet, tako što je još jednom obrazložio razloge za rebalans i rekao da to nema nikakve veze sa navedenim privođenjem, što je posao nadležnih republičkih organa. Smatrajući da nisu dobili adekvatne odgovore i da se sednica ne vodi kako treba, posle kraće polemike sa predsednikom dr Jovankom Gomilanović pet članova ove odborničke grupe napustili su sednicu.

Sastavni deo Rebalansa su izmene i dopune Plana javnih investicija opštine Lajkovac u periodu 2019-2021, Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice za 2019. godinu, Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Lajkovac za 2019, Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2019. godinu itd. Većina ovih izmena i dopuna usvojene su kao posebne odluke na današnjoj sednici. Sredstva za podršku poljoprivredi sada iznose 13,5 miliona i smanjena su zbog manjeg interesovanja za pojedine stavke programa kao što je nabavka ženskih teladi, dok su povećana za plastenike. Odbornik Nemanja Milinović založio se za veću podršku ovčarstvu i svinjarstvu.

Na kraju novembra uvek se donosi paket odluka vezanih za lokalne poreze. Porezi ostaju na prošlogodišnjem nivou, jedino je napravljena olakšica za objekte na seoskom području, koji su u procesu legalizacije praktično bili izjednačeni sa poslovnim prostorom, iako su u četvrtoj zoni. Tako je cena nepokretnosti po kvadratnom metru ovoj kategoriji smanjena sa 61.000 na 20.000 dinara, kako bi sugrađani lakše okončali proces ozakonjenja objekata.

Direktor JP „Gradska čistoća“ Bojan Bogdanović predočio je odbornicima Informaciju o finansijskom izveštaju preduzeća sa Izveštajem ovlašćenog revizora za 2018. godinu, kao i Druge izmene Programa poslovanja za 2019. godinu, koji je usvojen. Bogdanović je istakao da komunalno preduzeće značajno opterećuje dug za vodu od 63 miliona dinara i sudski spor sa JPKP „Lazarevac“, ali da je u prethodnih 10 meseci uspostavljen pozitivan odnos sa JPKP „Lazarevac“ i napravljeno dosta pomaka. Naglasio je da „Gradska čistoća“ ovogodišnje račune za vodu redovno izmiruje, a da će, zahvaljujući savremenoj detekciji kvarova, računi biti manji nego u 2018. za skoro 30 miliona, što je velika ušteda. Istovremeno je obezbeđena bolja isporuka vode jer su smanjeni gubici. Prihod od preseljenja groblja iz Skobalja omogućio je preduzeću da plati zaostali dug za vodu od 22 miliona dinara.

Odbornici su usvojili set odluka o radu Predškolske ustanove „Leptirić“, među kojima se izdvajaju Izveštaj o radu za 2018/19. i Plan rada za 2019/20. Direktor Mila Mitrović Lončar kao najznačajnije u prethodnoj vaspitnoj godini istakla je otvaranje novog objekta, ukidanje prekobrojnih grupa i liste čekanja, dok je za narednu godinu izdvojila da će imati najveći broj dece do sada, 528 u svim grupama.

Usvojene su i prve izmene i dopune Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, kojima se uvodi jednokratna pomoć ratnim vojnim invalidima ili njihovim porodicama. Pomoć će biti isplaćivana kvaartalno prema rešenju Zajedničkog centra za socijalni rad, iznos će biti određen rešenjem predsednika opštine, a planirano je da to bude 4.000 dinara. Skupština je donela odluku o izdavanju jedinog preostalog slobodnog lokala u svojini opštine Lajkovac za potrebe Udruženja “BaziMili” Lajkovac, koje su osnovali roditelji dece sa autizmom, ali koje će pomagati svim osobama sa posebnim potrebama.

Skupština je usvojila Program rada Turističke organizacije za narednu godinu, kao i sastav upravnog i nadzornog odbora zbog isteka mandata. Usvojena je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Lajkovca i data saglasnost na Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda u opštini. Doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Gradska čistoća“ sa tekstom konkursa. Na kraju beležimo lep gest mladog odbornika Nemanje Milinovića (SPS), koji se odrekao se dnevnice u korist udruženja „BaziMili“.

Related posts