LAJKOVAČKI SREDNJOŠKOLCI U POSETI “PRERADI” U VREOCIMA

U organizaciji Srednje škole „17. septembar“ Lajkovac, Stručnog veća elektrotehnike i rukovodstva firme „RB Kolubara – Kolubara prerada“ Vreoci, učenici III1 (tehničar mehatronike) posetili su „RB Kolubara – Kolubara prerada“ Vreoci.

Stručna poseta pomenutoj firmi imala je za cilj da se učenici upoznaju sa merno-regulacionim uređajima i upravljačkim kolima u procesu transporta i prerade uglja. Učenici su u obilasku najpre upoznati sa merama zaštite na radu, korišćenjem zaštitnih sredstava i merama bezbednosti na radu.

“Prva tačka koju su učenici videli bila je upravljačka soba, u kojoj se nalaze uređaji koji kontrolišu proces dopremanja uglja do bunkera. Sledeća tačka gde su se učenici zadržali i dobili dodatne informacije od edukatora je centralni računar. Centralni računar ima ulogu da arhivira sve signale koji dolaze do PLC kontrolera kao i upravljačke signale koji se šalju ka izvršnim elementima. Centralni računar poseduje i program „Ceiks programer“ pomoću koga je moguće pratiti izvršavanje leder koda PLC kontrolera. Linije leder koda koje su zelene boje su trenutno aktivne jer su svi uslovi iz te linije (ranga) ispunjeni. Kada je neka linija zelene boje na njoj se realizuje i akcija tj. formira se upravljački signal ka izvršnim elementima. Videli smo da PLC kontroler može da radi u različitim modovima rada kao što su „program“, „monitor“ i „ ran“ mod. Treća tačka gde smo se zadržali i dobili informacije je dispečersko mesto. Dispečersko mesto predstavlja viši nadzorni stepen u procesu kontrole sistema. Stručna poseta je u potpunosti zadovoljila očekivanja učenika,” rekao je profesor Obrad Milutinović, rezimirajući rezultate posete lajkovačkih srednjoškolaca pogonu “Prerade” u Vreocima.

Planirano je da i učenici IV1 (tehničar mehatronike) posete pogone „RB Kolubara – Kolubara prerada“ Vreoci početkom aprila, najavila je direktorka SŠ “17. Septembar”.

Related posts