EFEKTNO PREDSTAVLJANJE NA SAJMU TURIZMA

I danas je štand Turističke organizacije opstine Lajkovac bio među najposećenijima na aktuelnom 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu Zanimljiv mizički program gitarskog dueta Bogdan i Buca, a potom i frulašice Biljane Paunović, skrenuli su pažnju gotovo svakog prolaznika.

Štand je danas posetio i Anrdija Živković, predsednik opštine Lajkovac, sa saradnicima.

Prisutan je bio predsednik Drustva vodeničara Srbije Milan Pavlović, a okupili su se i vodeničari iz drugih krajeva Srbije.
Veliki broj posetilaca pohvalio je lajkovački štand. Neki su rekli da Lajkovački štand uz Kosovsko – Metohijski najlepši, ali ne po prostoru već po načinu predstavljanja svog kraja, jer se na većini štandova mogla dobiti samo suvoparna informacija o smeštajnim kapacitetima i opštepoznatim kulturno istorijskim podacima. Na lajkovačkom štandu, moglo se saznati tačno koliko koja vodenica ima kamenova, kako oni funkcionišu, u kom je periodu nastala, od kakvog materijala je sagrađena. O manastirima i crkvama našeg kraja mogla se dobiti informacija, ne samo o gradnji ovih zdanja, već i njihovim zadužbinarima, narodnim predanjima u vezi sa njima, raritetima, stilu freskopisa i ikonopisa tamo gde ga ima. Moglo se čuti o običajima i poreklu stanovnika Lajkovačkog kraja i kroz živu reč direktora Turisticke organizacije a i preko štampanih publikacija i turističke mape lajkovačke opštine.

“To je rezultiralo konkretno zakazanim ekskurzijama i posetama, najvise u Markovu Crkvu, gde su kod Kumove vodenice udareni temelji seoskom turizmu sa kompletnom ponudom od hrane do smeštaja,” kaze Milutin Ranković direktor TO OL i dodaje, da za mesto koje za sad nema ni jedan hotel ni motel, ovakav način prezentovanja je jedini moguć. “Od Turističke organizacije koja ima samo jednog stalno zaposlenog i to na obračunskim poslovima, od direktora i mladih ugovoraca je učinjeno i više od mogućeg. Napravili smo turističku mapu i raščuli ime Lajkovca i tamo gde se samo u pesmi za njega moglo čuti,” kaže Ranković.

Related posts