NASTAVAK USLUGE POMOĆ U KUĆI

Nakon isteka projekta čija je realizacija započeta uz finansijsku podršku Evropske unije, finansiranje i dalji razvoj usluge “Pomoć u kući” prelazi pod okrilje lokalnih samouprava, tako da lajkovačka opština od 2. oktobra, treću godinu za redom, nastavlja sa realizacijom ove usluge odraslim i starijim osobama na kompletnoj teritoriji opštine.

Andija Živković, predsednik opštine Lajkovac je naglasio da je jako važno i dobro što opština Lajkovac nastavlja sa realizacijom ovog projekta, koji je uspešno realizovan i prošle i pretprošle godine, tako da će opština Lajkovac i ove godine odvojiti novac i od jeseni nastaviti sa njegovom realizacijom.

Dnevna usluga u zajednici „Pomoć u kući“ pokrenuta je jula meseca 2016. godine zahvaljujući projektu „Za više solidarnosti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ koji je finansirala Evropska unija kroz program “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, a sprovodio Caritas Valjevo u partnerstvu sa Zajedničkim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ Ljig i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig.

Kroz realizaciju projekta obezbeđena je nega i pomoć starim i odraslim, bolesnim, nepokretnim i teško pokretnim licima.
Zajednički centar za socijalni rad “Solidarnost”, za opštine Lajkovac, Ljig i Mionica, je blagovremeno preduzeo sve neophodne aktivnosti za licenciranje usluge “pomoć u kući”, kako bi posebna organizaciona jedinica zajedničkog centa za područje tri opštine ubuduće samostalno nastavila sa pružanjem ove usluge, tako da centar ispunjava sve uslove i standarde za pružanje usluge “pomoć u kući”, koju dalje finansiraju opštine osnivači.

U okviru ovog projekta , angažovano je na određeno vreme devet negovateljica i jedan stručni radnik – rukovodilac Službe za pomoć u kući.

Visokom sveđću i odgovornosti svih subjekata u njegovoj realizaciji, održivost usluge “pomoć u kući” je blagovremeno obezbeđena, a na godišnjem nivou ovu uslugu koristi preko stotinu do 150 lica na području tri opštine koje Zajednički centar “Solidarnost” pokriva.

Usluga, koja sada pada pod okrilje lokalne samouprave, je dostupna odraslima i starijima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Related posts