BUDŽET POVEĆAN ZA SKORO 200 MILIONA

Na ovonedeljnoj sednici Skupštine opštine Lajkovac, poslednjoj pred letnju pauzu u zasedanju lokalnog parlamenta, doneto je niz važnih odluka i obezbeđena je finansijska osnova za brojne radove na uređenju komunalne infrastrukture i završetak kapitalnih projekata koji su aktuelni tokom ovog leta, koje će na tom planu biti prilično radno. Rebalansom je opštinski budžet uvećan za skoro 200 miliona dinara. Sredstva će u najvećoj meri biti upotrebljena za važne projekte poput rekonstrukcije srednje škole, škole u Bajevcu, završetak bazena i brojne druge radove, na gradskom i seoskom području ravnomerno.

Na sednici Skupštine usvojena je Odluku o završnom računu budžeta za prošlu godinu i Odluku o prvom rebalansu ovogodišnjeg budžeta. Nakon rebalansa budžet opštine iznosi 1.464.373.292,34 dinara i uvećava se u odnosu na prvobitnu Odluku o budžetu za ovu godinu za 193.837.482,34 dinara. Uporedo sa rebalansom, usklađeni su: Program uređivanja građevinskog zemljišta, Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice.

Ukupan Fond rente po rebalansu iznosi 561 milion i uvećan je za osam miliona, a Fond ekologije 199 miliona i uvećan je za 22 miliona. Ukupna vrednost projekata iz Programa uređivanja građevinskog zemljišta posle prvih izmena i dopuna iznosi 1.175.442.373,68 dinara, od čega je 765 miliona dinara uključeno u budžet, a dodatnih 415 miliona dinara finansira se van budžeta: preko Ministarstva privrede, Kancelarije za javna ulaganja i UNDP. Sredstva od 55,3 miliona dinara po potpisanom Ugovoru sa EPS Beograd ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac o finansiranju dovršetka izgradnje kompleksa Sportskog centra opredeljena su za kotlarnicu i trafostanicu, neophodne za rad zatvorenog bazena.

“Usvajanjem Odluke o završnom računu budžeta za prošlu godinu i Odluke o prvom rebalansu, pokazali smo da je Opština Lajkovac napravila jedan veliki korak napred u odnosu na 2012. godinu, koja je započeta sa 500 miliona dinara deficita, koliko je u to vreme dugovala Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac. Sanirali smo taj dug u 2013. i 2014. iako smo imali udar vezan za štetu od poplava i olujnog vetra. Sve smo to prevazišli u 2015. godini, kada smo imali procenat izvršenja budžeta 70 odsto. Ove godine smo prešli 70 odsto i duplirali procenat izvršenja kod kapitalnih investicija. Mislim na kapitalne objekte započete u 2016. i 2017. godini, pre svega na vodosnabdevanje jugozapadnog dela opštine, fekalne kanalizacije na obodima opštine, uključujući i Slovac i Jabučje, izgradnju zatvorenog bazena. To su sve velike stvari. Sadašnje rukovodstvo je uspelo da zaključi ugovor sa EPS-om, odnosno sa RB „Kolubara“ na 55 miliona dinara i taj novac će biti iskorišćen za završne radove na zatvorenom bazenu, odnosno za izgradnju nove trafo stanice u Vojnom krugu koja će omogućiti priključka budućeg zatvorenog bazena na elektrodistributivni sistem, a istovremeno će omogućiti da ceo taj prostor na kome su izgrađeni objekti sportske infrastrukture, škole, stambeno naselje dobije bolje snabdevanje električnom energijom. Drugi značajan objekat koji će omogućiti puštanje u rad zatvorenog bazena je kotlarnica na pellet,” rezimirao je Živorad Bojičić, predsednik Skupštine, na konferenciji za novinare održanoj neposredno nakon sednice.

Predsednik lajkovačkog parlamenta je istakao, da su rebalanskom predviđena dodatna sredstva za izgradnju 23,5 kilometara vodovodne mreže u Jabučju, napomenuvši i ostale aktivnosti, posebno uređenje komunalne infrastructure na seoskom području: „Treba posebno istaći ono što smo već usvojili budžetom, precizirali i rebalansom, a to su lokalni nekategorisani putevi. Obezbeđeno je novih 30 miliona za asfaltiranje 12 seoskih pravaca. Takođe je značajno i novih 20 miliona za vodosnabdevanje jugozapadnog dela opštine (Ratkovac, Pridvoricu, Strmovo, Pepeljevac), što smo započeli 2015. i nastavili svih ovih godina. Nadam se da ćemo zahvaljujući ovim sredstvima stići do centra Pepeljevca, gde je budući sportski centar. Važno je istaći da imamo i 350 miliona direktnih investicija Vlade Srbije u infrastrukturne školske objekte: 240 miliona za Srednju školu „17. septembar“ i 110 miliona za osnovnu školu u Bajevcu. To će praktično biti novi objekti.

Tokom sednice , u svojim obraćanjima odbornicima, predsednik opštine Andrija Živković je potencirao povećanje izvršenja budžeta, značajne investicije, planirano uređenje centra grada, kao i da je aktuelno rukovodstvo uspelo da obezbedi značajna sredstva od Republike za izgradnju i rekonstrukciju škola, a od EPS-a za objekte neophodne za rad bazena.
Rebalansom se uvećavaju sredstva za drugu polovinu godine za socijalna davanja naknade porodiljama za 6 miliona (ukupno 12 miliona za ovu godinu) i penzionerima za 5,5 miliona (ukupno 11 miliona). Program Doma zdravlja – unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite uvećava se za 2,4 miliona i iznosi ukupno 12 miliona dinara. Program od kazni za prekršaje uvećan je iz suficita za 922 hiljade, a za program razvoja šumarstva iz suficita od prihoda od šumskog zemljišta izdvaja se dodatnih 585 hiljada dinara.

Skupština je dala saglasnost na Prve izmene Plana i Programa poslovanja sa Finansijskim planom JP „Gradska čistoća“; Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; na statute PU „Leptirić“ i Turističke organizacije opštine Lajkovac. Doneta je i Odluka o glavnom urbanisti. Lajkovac će uskoro dobiti gradski i prigradski prevoz jer su odbornici dali saglasnost na Ugovor o poveravanju obavljanja javnog gradskog i prigradskog prevoza „Lastri“ iz Lazarevca kao najpovoljnijem ponuđaču.

Parlament je doneo i odluku da se Dom u Jabučju, po Zakonu o javnoj svojini, sa Mesne zajednice prenese u vlasništvo Opštine. Izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu opštine Lajkovac izvršena je samo preraspodela: u Opštinskoj upravi povećan je broj zaposlenih sa 71 na 72, a to je službenik Turističke organizacije, gde je broj zaposlenih smanjen sa tri na dva.

Izvesne izme pretrpeo je sastav skupštinskih saveta.

Za direktora JP Ustanova za sport i omladinu, na period od četiri godine, imenovana Dragana Jelenić, dosadašnji vršilac dužnosti, koja se, kako se čulo u obrazloženju kadrovske komisije, organizacijom nekoliko velikih događaja pokazala kao uspešan rukovodilac i organizator.

Related posts