U P O Z O R E Nj E

 

Upozorenje na opasno vreme – snežne padavine i niske temperature:

Na osnovu upozorenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije od 23.02.2018.godine broj 104/18 obaveštavamo Vas, da se na području Kolubarskog upravnog okruga očekuju snežne padavine i niske temperature u periodu od 25.02. do 01.03.2018.godine (u jutarnjim satima umeren, lokalno i jak mraz, u većini mesta -12 do -5, a najviša dnevna od -6 do -20 C).

Obzirom da se na području cele Republike Srbije očekuju ledeni dani uz jak vetar i uvećanje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm na severu a za 10-20 cm u ostalim predelima a na planinama lokalno i više opštinski štab za vanredne situacije preduzeće sledeće aktivnosti:

– Upoznati članove štaba za vanredne situacije zadužene za reagovanje u ovim situacijama i staviti ih u pripravnost;

– Hitno izvršiti procenu sopstvenih snaga i mogućnosti za reagovanje u slučaju nastanka vanredne situacije usled snega i leda;

– Narediti pripravnost svih subjekata i snaga koje učestvuju u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od snežnih nanosa;

– Izvršiti neophodne pripreme u obezbeđenju uslova za reagovanje i za potrebe snabdevanja građana (gorivo, mazut, životne namirnice, mehanizacija i dr);

– Preduzeti i predvideti sve mere kako bi se obezbedili osnovni uslovi za život i rad ljudi na svom prostoru;

– Upozoriti građane i dati im potrebna uputstva za postupanje u slučaju pojave ekstremno niskih temperatura i hladnih talasa .

Koordinator
Za vanredne situacije

Ivanović Branko s.r.

Related posts