ZA BOLJE MEDJUNACIONALNE ODNOSE

Živorad Bojičić, predsednik Skupštine opštine Lajkovac zajedno sa svojim saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Zaštitnika građana i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. U ime Zaštitnika građana, sastanku je prisustvovala Violeta Ćorič, dok je ispred Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (misije u Srbiji) prisustvovala Milica Rodić.

Tema sastanka bila je promovisanje uspostavljanja i delotvornog funkcionisanja Saveta za međunarodne odnose na lokalnom nivou u svim opštinama sa etnički mešovitim stanovništvom. Kako na teritoriji lajkovačke opštine živi preko pet procenata Roma, predstavnici Zaštitnika građana i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju posetili su Lajkovac, kako bi se bliže upoznali sa radom Saveta za međunacionalne odnose. S tim u vezi, Bojičić je prezentovao mere i aktivnosti koje opština Lajkovac preduzima u cilju unapređenja položaja Roma i Romkinja. Takođe, vođen dosadašnjim iskustvom, istakao je i dalje vidljive predrasude prema pomenutoj nacionalnoj manjini, ali i načina da se iste prevaziđu, što je bio i jedan od ciljeva sastanka, da se kroz konstruktivan razgovor pronađu novi instrumenti efikasnije integracije Roma.

Milica Rodić je najavila nove projekte Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (misije u Srbiji).

Related posts