FOKUS GRUPNI INTERVJU

  U Gradskoj kući je održan fokus-grupni intervju, koji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila sprovodi u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika. Cilj grupnog intervjua je bio, da se kroz razgovor sa lokalnim institucijama stekne uvid u značaj saradnje i koordinacije među institucijama, kako deluju svaka u svom polju, ali i zajedno, kada je reč o migrantima i njihovim pravima i zaštiti od diskriminacije. Fokus grupe se sprovode kao jedan od metoda prikupljanja podataka o položaju migranata u kojima učestvuju službenici centara za socijalni rad, Crvenog krsta,…

ZA BOLJE MEDJUNACIONALNE ODNOSE

Živorad Bojičić, predsednik Skupštine opštine Lajkovac zajedno sa svojim saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Zaštitnika građana i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. U ime Zaštitnika građana, sastanku je prisustvovala Violeta Ćorič, dok je ispred Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (misije u Srbiji) prisustvovala Milica Rodić. Tema sastanka bila je promovisanje uspostavljanja i delotvornog funkcionisanja Saveta za međunarodne odnose na lokalnom nivou u svim opštinama sa etnički mešovitim stanovništvom. Kako na teritoriji lajkovačke opštine živi preko pet procenata Roma, predstavnici Zaštitnika građana i Organizacije za evropsku bezbednost i…

SNS SPREMNA ZA IZBORE

U velikoj sali Gradske kuće, predstavljeni su kandidati za Izbore za Savete Mesnih zajednica na teritoriji Opštine Lajkovac, koje je predložila Srpska napredna stranka. SNS ima 122 kandidata za Savete 18 Mesnih zajednica, dok sve ostale stranke zajedno imaju svega 27 kandidata. U čak 14 Mesnih zajednica, SNS nema protivkandidata. Vladan Kostić, predsednik lajkovačkog OO SNS je rekao da, shodno rezultatima prethodnih izbora, SNS očekuje uspeh i pobedu u svim Mesnim zajednicama i pozvao je građane da u nedelju izađu na izbore za Savete Mesnih zajednica i daju podršku kandidatima…