ISPLAĆENA POMOĆ PENZIONERIMA

Opština Lajkovac je isplatila jednokratnu novčanu pomoć od 4.000 dinara za prvi kvartal ove godine penzionerima sa najnižim primanjima. Pomoć je isplaćena penzionerima iz kategorije zaposlenih, vojnih lica i samostalnih delatnosti sa najnižim iznosom penzije od 13.288,01 dinar, kao i zemljoradnicima sa najnižom penzijom od 10.446,73 dinara. Ukupna isplaćena suma za prvi kvartal za 705 penzionera je 2.820.000 dinara.

Related posts